Sąd Rejonowy w Jaworznie

Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 69 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-27

więcej: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-19

więcej: "Zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów będących na wyposażeniu Sądu.

więcej: "Zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-17

więcej: "Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: "Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-17

więcej: „Usługi okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, polegające na wykonaniu okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28.

więcej: „Usługi okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-07-01

więcej: "Usługi konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego i dźwigu towarowego”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego i towarowego (opisane w załączniku nr 3), będących na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: "Usługi konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego i dźwigu towarowego”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-17

więcej: "Naprawa kraty odwadniającej i studni rewizyjnej zlokalizowanej na parkingu Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest naprawa kraty odwadniającej i studni rewizyjnej zlokalizowanej na parkingu Sądu Rejonowego w Jaworznie”

więcej: "Naprawa kraty odwadniającej i studni rewizyjnej zlokalizowanej na parkingu Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-05-19

więcej: Adm. 2310-133/20 - "Sukcesywna sprzedaż i dostawa wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro Dot. : „sukcesywnej sprzedaży i dostawy wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Jaworznie”

więcej: Adm. 2310-133/20 - "Sukcesywna sprzedaż i dostawa wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-04-21

więcej: "Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu dźwigu osobowego i dźwigu towarowego, zlokalizowanych w budynku Sądu Rejowego w Jaworznie"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu dźwigu osobowego i towarowego, zlokalizowanych w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: "Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu dźwigu osobowego i dźwigu towarowego, zlokalizowanych w budynku Sądu Rejowego w Jaworznie"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-10

więcej: Adm. 2310-64/20 - „Stała, kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28”.

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest stała, kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28, a także doradztwo z zakresu ochrony środowiska.

więcej: Adm. 2310-64/20 - „Stała, kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28”.
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-06

więcej: „Zakup i dostawa materiałów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: „Zakup i dostawa materiałów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Jaworznie”