Sąd Rejonowy w Jaworznie

Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 76 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-25

więcej: „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do Internetu na rzecz Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-23

więcej: „Usługi przeglądu, konserwacji oraz serwisu technicznego systemu PPOŻ i systemówdozorowych, zainstalowanych w budynku Sądu w Jaworznie"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej.

więcej: „Usługi przeglądu, konserwacji oraz serwisu technicznego systemu PPOŻ i systemówdozorowych, zainstalowanych w budynku Sądu w Jaworznie"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-18

więcej: Adm. 2310- 349/20 Dostawa wraz z montażem rolet wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie.

Zaproszenie o składania propozycji cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro Dot. : „Dostawa wraz z montażem rolet wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: Adm. 2310- 349/20 Dostawa wraz z montażem rolet wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie.
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-29

więcej: „Usługi konserwacji, pomocy technicznej i serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, telefaksów, niszczarek i UPS-ów, będących na wyposażeniu sądu”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi konserwacji, ekspertyzy, pomocy technicznej i serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, telefaksów, niszczarek i UPS-ów będących na wyposażeniu sądu.

więcej: „Usługi konserwacji, pomocy technicznej i serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, telefaksów, niszczarek i UPS-ów, będących na wyposażeniu sądu”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-23

więcej: "Zakup albo odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup albo odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (zamienników) do drukarek, kserokopiarek i telefaksów będących na wyposażeniu Sądu.

więcej: "Zakup albo odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-09-22

więcej: "Roboty malarskie w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są roboty malarskie w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: "Roboty malarskie w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-09-22

więcej: "Odnowienie licencji ochrony sieci komputerowej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu gdzie Wykonawca w ramach kontynuacji abonamentu dostarczy Zamawiającemu na okres 1 roku aktualizacje licencji na urządzenia UTM.

więcej: "Odnowienie licencji ochrony sieci komputerowej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-27

więcej: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Sądu Rejonowego w Jaworznie”

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Sądu Rejonowego w Jaworznie”
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-19

więcej: "Zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów będących na wyposażeniu Sądu.

więcej: "Zakup i odbiór zużytych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów"
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-17

więcej: "Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"

Sąd Rejonowy w Jaworznie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie.

więcej: "Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jaworznie"