Sąd Rejonowy w Jaworznie

Sekcja Wykonywania Orzeczeń

Kierownik Sekretariatu:

 Joanna Rams

Telefon do Biura Obsługi Interesantów: 32 75-86-244

Fax: 32 75-86-289

Adres: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail: 

Sekcja Wykonywania Orzeczeń przy Wydziale II Karnym zajmuje się wykonywaniem orzeczeń zapadłych:

 • w postępowaniu karnym
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Prowadzone wykazy: Ko, Wo, D, Wp, Kd, Wpkz, Wzaw, Wu, Śr.Zab., NF.

Rozpoznawane sprawy dotyczą m.in.:

 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności / ograniczenia wolności;
 • umorzenia kary grzywny / należności sądowych;
 • rozłożenia na raty zapłaty kary grzywny /należności sądowych;
 • orzeczenia o sposobie przepadku dowodu rzeczowego;
 • rozstrzygnięć związanych z nakładaniem obowiązków w okresie próby.

Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do Sądu.

Składając wniosek, skargę lub prośbę, skazany musi uzasadnić zawarte w nich żądania w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, w szczególności powinien dołączyć odpowiednie dokumenty - wzory dostępne w drukach do pobrania na dole strony.

Sąd może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania, jeżeli wniosek, skarga lub prośba:

 1. oparte są na tych samych podstawach faktycznych,
 2. zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców,
 3. nie zawierają uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie.

W niektórych sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80,00 złotych,
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45,00 złotych,
 • od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25,00 złotych,
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100,00 złotych,
 • od wniosku o zatarcie skazania – 45,00 złotych,
 • od ponownej prośby o ułaskawienie – 45,00 złotych,

Opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

Wszelkich opłat oraz uiszczenia grzywien i należności sądowych można dokonywać w Kasie Sądu lub na rachunek bankowy o numerze: 21 1010 1212 3057 5622 3100 0000

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
{format} Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:42:18 43.5KB
{format} Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:41:49 714.3KB

Redakcja strony: Sekcja Wykonywania Orzeczeń

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Sokół Adrian 2017-12-29 10:45:44
 • Aktualizacja publikacji: Sokół Adrian 2017-12-29 10:45:47
 • Wytworzenie publikacji: Sokół Adrian 2017-12-29 10:45:44
 • Zatwierdzenie informacji: Sokół Adrian 2017-12-29 10:45:44
Liczba odwiedzin: 4691