Sąd Rejonowy w Jaworznie

I Wydział Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

SSR Ewa Góra-Stasikowska

Godziny przyjęć stron:

 • poniedziałek od 10:00 do 12:00

Wiceprzewodniczący

SSR Roman Glos

Kierownik Sekretariatu

Bożena Majcherczyk 

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek: od 8:00 do 18:00
 • pozostałe dni tygodnia: od 8:00 do 15:30

Telefon do Biura Obsługi Interesantów: 32 75-86-227

Fax: 32 75-86-239

Adres: ul Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail:

Sędziowie:

 • SSR Małgorzata Michalik 
 • SSR Ewa Góra-Stasikowska 
 • SSR Magdalena Kowalska 
 • SSR Roman Glos 
 • SSR Beata Włoch
 • SSR Anastazja Ustjanicz-Dubiel

Asystenci sędziego:

 • Iwona Stolarczyk
 • Michał Pawlas
 • Angelika Godzik
 • Katarzyna Bieniek
 • Marietta Trzeszczkowska-Drobniak

Referendarze sądowi:

 • Agnieszka Jura
 • Mariusz Ignacak

W przypadku gdy strona zamierza uzyskać informacje na temat sprawy która jest w toku lub została prawomocnie zakończona, każdorazowo zarówno w przypadku osobistego stawiennictwa w Sądzie jak i telefonicznie, prosi się o podanie numeru sprawy. 

Właściwy w sprawach cywilnych, procesowych i nieprocesowych, z wyłączeniem:

 • Spraw gospodarczych, rodzinnych, spraw ze stosunku pracy.
 • Ponadto do właściwości Wydziału I Cywilnego należą sprawy o zabezpieczenie roszczeń oraz sprawy egzekucyjne zastrzeżone do kompetencji sądu (o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, o nakazanie wyjawienia majątku, o egzekucję większości świadczeń niepieniężnych, o nakazanie wyjawienia majątku dłużnika, skargi na czynności komornika sądowego, nadzór nad egzekucją z nieruchomości).
 • Spraw, podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym  (sprawy o roszczenia wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł, sprawy o zapłatę czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz opłat za korzystanie z lokalu spółdzielczego bez względu na wartość przedmiotu sporu, sprawy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, sprawy o przepadek rzeczy wg przepisów prawa celnego).
 • Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczba odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna:

 • Wymogi formalne pozwu - art. 187 § 1 k.p.c,  
 • Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego art. 511 k.p.c.

Link do informacj o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - strona Ministerstwa Sprawiedliwości 

Redakcja strony: I Wydział Cywilny

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2021-02-04 10:18:50
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2021-02-04 10:18:52
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2021-02-04 10:18:50
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2021-02-04 10:18:50
Liczba odwiedzin: 25252