Sąd Rejonowy w Jaworznie

Biuro Obsługi Interesantów

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek od 7:30 do 18:00
 • Wtorek - Piątek  od 7:30 do 15:30

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 zostało powołane z dniem 13.07.2015r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie Nr 13/15

Petenci mogą zasięgnąć informacji dla spraw toczących się w wydziałach:

 • I Cywilny
 • II Karny
 • III Rodzinny
 • IV Pracy

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

 • bezpośrednio w siedzibie sądu (ul. Grunwaldzka 28, parter, pokój nr 02),
 • telefonicznie pod numerami:32 75 86 200 - w sprawach rozpoznawanych w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz wydziale pracy,
 • 32 75 86 227 - w sprawach rozpoznawanych w wydziale cywilnym,
 • 32 75 86 244 - w sprawach rozpoznawanych w wydziale karnym oraz sekcji wykonywania orzeczeń,
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail:
 • oraz udostępnia formularze urzędowe, wzory pism sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Informujemy, że w czasie bezpośredniej obsługi interesantów połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

Prosimy o cierpliwość.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisów innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji które mogą obejmować:

wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, a w szczególności na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Jaworznie,
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Jaworznie,
 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
 • praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • pomocy ofiarom przestępstw

Poniżej znajduje się lista niektórych tematów w których pracownicy sądu mogą i w których nie mogą pomóc Państwu.

Proszę przeczytać uważnie przed zwróceniem się prośbą do pracowników sądu o pomoc.

Pracownicy sądu mogą

 • Wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania, jak działa sąd,
 • Dać ogólne informacje na temat przepisów, procedur sądowych i praktyk,
 • Podać podstawowe informacje na temat mediacji,
 • Udzielić odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące terminów,
 • Powiedzieć, jakie są wymagania, aby sprawa była rozpatrywana przez sąd,
 • Udzielić osobom do tego uprawnionym (np. stronom, pełnomocnikom) informacji na temat toczącej się sprawy sądowej,
 • Dostarczyć formularzy sądowych, które są dostępne,
 • Dostarczyć informacji dotyczących procedur, które pomogą wypełnić formularze,
 • Wyjaśnić ogólnie różne formularze,
 • Sprawdzić formularze i inne dokumenty sądowe dla kompletności takich jak podpis, wypełnienie niezgodne z zasadami,

Pracownicy sądu nie mogą  

 • Udzielić porady prawnej,
 • Powiedzieć, co jest najlepszym sposobem, aby chronić swoje interesy,
 • Pomagać w wyborze, który formularz strona powinna wybrać,
 • Powiedzieć, co należy wpisać w dokumencie sądowym,
 • Powiedzieć, jakie opcje wybrać w formularzu, ale może wyjaśnić ogólnie jakie są opcje,
 • Powiedzieć, czy należy wnieść sprawę do sądu,
 • Udzielać informacji na temat tego, co się stanie, jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu,
 • Wskazać konkretnych nazwisk prawników udzielających porad prawnych, ale może wskazać gdzie można znaleźć adresy i numery telefonów do firm prawniczych,
 • Porozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w twoim przypadku,
 • Umożliwić kontaktu z sędzią poza salą sądową, Wyjaśniać treści orzeczenia wydanego przez sędziego, referendarza sądowego

Redakcja strony: Biuro Obsługi Interesantów

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:05:18
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 10:05:20
 • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:05:18
 • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:05:18
Liczba odwiedzin: 21991