Sąd Rejonowy w Jaworznie

Podstawa prawna

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Jaworznie.

Podstawa prawna:

  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52, j.t. z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 z późn. zm.); zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS roku 2003 Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

Przedmiot działalności i kompetencje

  • Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego (art. 1 & 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych), przedmiot i kompetencje Sądu Rejonowego regulują art. 1-9 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Sąd Rejonowy obejmuje swoją właściwością sprawy z terenu gminy Jaworzno.

Redakcja strony: Podstawa prawna

  • Podmiot udostępniający informację:SR Jaworzno
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2019-03-14 11:22:17
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-03-14 11:22:22
  • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-03-14 11:22:17
  • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-03-14 11:22:17
Liczba odwiedzin: 4825