Sąd Rejonowy w Jaworznie

Kasa sądu

Kasa sądu

Zuzanna Baliś 

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek:  od 8:00 do 17:00 (przerwa 13:15-13:30)
  • wtorek - czwartek:  od 8:00 do 15:00 (przerwa 13:15-13:30)
  • piątek: od 8:00 do 13:00

Telefon: 32 75-86-176

Adres: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
 

E-znaki do nabycia: - ul. Grunwaldzka 28 (Kasa Sądu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie, odpowiednio do zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu znaków opłaty sądowej lub wniesienia opłaty przez portal e-płatności dostępny pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl

Redakcja strony: Kasa sądu

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2020-03-02 11:19:58
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-03-02 11:20:00
  • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-03-02 11:19:58
  • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-03-02 11:19:58
Liczba odwiedzin: 6533