Sąd Rejonowy w Jaworznie

Dyrektor

Dyrektor Sądu Rejonowego w Jaworznie

Jolanta Warias

Kompetencje Dyrektora Sądu określa art. 31a § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 j.t. z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości   z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm.).

Pani Edyta Kost Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie, za zgodą Ministra Sprawiedliwości została wyznaczona, jako osoba upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Jaworznie w czasie jego nieobecności,  w pełnym zakresie kompetencji na czas nieokreślony.

Redakcja strony: Dyrektor

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2016-09-08 11:55:40
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-09-08 11:55:42
  • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-09-08 11:55:40
  • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-09-08 11:55:40
Liczba odwiedzin: 7094