Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 24 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny – ogłasza, iż sporządzony przez Marię Dudkowską i Kazimierza Woźniaka wykaz inwentarza spadku po Janinie Ziętek, zmarłej dnia 15 czerwca 2018 r., w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie, złożony w sprawie o sygn. akt I.Ns.329/19 został uzupełniony.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Beacie Kmiecik, zmarłej dnia 13 grudnia 2016r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marka Hanisza reprezentującego małoletnie Magdalenę Hanisz i Aleksandrę Hanisz wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 369/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Janinie Ziętek /urodzonej 09.07.1948r. nr PESEL 48070905007/ zmarłej dnia 15 czerwca 2018r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marię Dudkowską i Kazimierza Woźniaka wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 329/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 43/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Mirosławie GĘBKA /nr PESEL 64121207359/ zmarłym dnia 24 listopada 2018r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Cezarówka Dolna 54, został sporządzony przez Wiesława Gębka wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 43/19. Jednocześnie Sąd poucza

więcej: OGŁOSZENIE INs 43/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 742/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Waldemarze WICHA /urodzonym 28.04.1940r. nr PESEL 40042812351/ zmarłym dnia 30 marca 2011r., ostatnio zamieszkałym w aworznie przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 3/8, został sporządzony przez przedstawiciela ustawowego małoletniego Dawida Klimowicza — Annę Łyskawę wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 742/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Tomaszu Jamróz zmarłym dnia 2 lipca 2014r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pniaka 10/4 został sporządzony w dniu 4 lipca 2017r przez Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Jaworznie Władysława Iwaniaka wykaz inwentarza. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 86536