Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

Dodano: 2021-01-07

OGŁOSZENIE I Ns 92/20

„W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 92/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Guśtak, syn Stanisława i Stanisławy zmarłym w dniu 19 maja 2016 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.
Wzywa się zatem, aby spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE I Ns 92/20

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 86552