Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

Dodano: 2021-01-07

OGŁOSZENIE I Ns 410/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny zarządził ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Głaz synu Mieczysława i Heleny, PESEL 60040711490, zmarłym w dniu 16 czerwca 2019 roku w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie; na stronie internetowej tutejszego sądu oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie tutejszego sądu wraz z jednoczesnym pouczeniem, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele posiadający dowód należności przeciwko spadkodawcy mają uprawnienie do uczestniczenia w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sąd poucza, iż powyższe orzeczenie jest natychmiast wykonalne. Sąd jednocześnie informuje, że wykonanie postanowienia może nastąpić na wniosek wnioskodawcy skierowany bezpośrednio do wybranego przez wnioskodawcę swobodnie komornika sądowego właściwego dla miasta Jaworzna, zawierającego w załączeniu doręczany odpis postanowienia ze wzmianką o wykonalności;

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE I Ns 410/20

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 86553