Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

Dodano: 2021-01-13

OGŁOSZENIE I Ns 220/20

„W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I.Ns.220/20 – toczy się postępowanie z wniosku Renaty Leśniak o stwierdzenie nabycia, z dniem 01/stycznia/2004 r., przez małżonków Bogusława Leśniak i Renatę Leśniak, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, działki nr 64, obręb 119, położonej w Jaworznie, w dzielnicy Dąbrowa Narodowa przy ul. Syrokomli, w drodze zasiedzenia.

Wzywa się następców prawnych Wiktorii Sobczyk, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się  orzeczenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE I Ns 220/20

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 86543