Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 34 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-11

więcej: Ogłoszenie I Ns 287/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż w dniu 12 września 2019r wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Ryszardzie Kozera (pesel 55040320155) synu Edwarda i Ludwiki, zmarłym w dniu 13 marca 2019r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym przy ulicy 3-ego Maja 3/103, 43-602 Jaworzn

więcej: Ogłoszenie I Ns 287/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-11

więcej: Ogłoszenie I Ns 816/18

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 816/18 Sąd Rejonowy w Jaworznie zezwolił Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6729,42 złotych tytułem odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2018 roku znak: IF/VIII/77242/29/92/10 o odszkodowaniu za prawo własności nieruchomości

więcej: Ogłoszenie I Ns 816/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-11

więcej: Ogłoszenie I Ns 821/18

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 821/18 Sąd Rejonowy w Jaworznie zezwolił Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2464,88 złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2018 roku znak: IF/VIII/77242/29/73/10, z tym zastrzeżeniem,

więcej: Ogłoszenie I Ns 821/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-10

więcej: OGŁOSZENIE INs 875/18

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 875/18 Sąd Rejonowy w Jaworznie zezwolił Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 257 złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją z dnia 20 listopada 2018r wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna – ON.PT.6833.7.37.2012, z tym zastrzeżeniem,

więcej: OGŁOSZENIE INs 875/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 677/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 677/18 toczy się sprawa z wniosku Reginy Gowin o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Mieczysławie Gowin synu Mieczysława i Reginy, ur. dnia 23.07.1964r. w Chrzanowie, zmarłym dnia 6.12.2015r w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości.

więcej: OGŁOSZENIE INs 677/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-23

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 358/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz Protokolant: stażysta Karolina Paliwoda po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu jawnym z wniosku Małgorzaty Warzechy z udziałem Anny Proksy, Katarzyny Warzechy i Rafała Warzechyo sporządzenie spisu inwentarza postanowił: 1. sporządzić spis inwentarza spadku po Andrzeju Józefie Warzesze (Warzecha),

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 358/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 395/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 395/19 toczy się sprawa z wniosku Wiesławy Piątek o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Lisak synu Józefa i Katarzyny, ur. dnia 4.04.1896 r. w Joninach, zmarłym dnia 21.08.1972 r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 395/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 744/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 744/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Byrczek o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Grochowskiej, zmarłej w dniu 22 lipca 2018 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie i wzywa wszystkich zainteresowanych.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 744/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 31/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 31/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Wrocławek, córce Eugeniusza i Ireny, zmarłej w dniu 30 grudnia 2015 r. w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 31/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 373/18

Zarządzić ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej tutejszego Sądu i w Urzędzie Miasta Jaworzna o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 373/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 373/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 285/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Ostrowska

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 285/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Beacie Kmiecik, zmarłej dnia 13 grudnia 2016r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marka Hanisza reprezentującego małoletnie Magdalenę Hanisz i Aleksandrę Hanisz wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 369/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-09

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns 701/18 zawisła sprawa z wniosku Wierzytelności Glob Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marzenie Posch z domu Kazanowska,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 732/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 732/18 z wniosku Doroty Molendy z udziałem Mariana Nowakowskiego, Jana Nowakowskiego, Józefa Nowakowskiego, Mirosława Nowakowskiego, Grzegorza Nowakowskiego, Stanisławy Nowakowskiej i Sylwii Marzec o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Nowakowskim,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 732/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 347/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 347/17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna – Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jaworznie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Tobiasz z domu Bębenek, córki Józefa i Teresy, zmarłej dnia 18.11.2015r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 347/17

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 54318