Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 22 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-12

więcej: OGŁOSZENIE INs 488/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 488/18 z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z udziałem Włodzimierza Krzanowskiego, Katarzyny Krzanowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Izabeli Krzanowskiej z domu Osika,

więcej: OGŁOSZENIE INs 488/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-12

więcej: OGŁOSZENIE INs 350/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie został złożony wykaz inwentarza po Krystynie Marii Piaskowy, PESEL 49071000142, zmarłej w dniu 15 kwietnia 2018r, ostatnio zamieszkałej pod adresem Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

więcej: OGŁOSZENIE INs 350/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-12

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 823/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem --- o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił: z urzędu ustanowić dla nieznanych wierzycieli – następców prawnych Janusza Kędzierskiego – kuratora procesowego w osobie

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 823/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-05

więcej: POSTANOWIENIE INs 871/18

Dnia 7 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie:Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem --- ,o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił: 1. z urzędu ustanowić dla nieznanych wierzycieli – następców prawnych Mieczysława Kolki

więcej: POSTANOWIENIE INs 871/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-05

więcej: POSTANOWIENIE INs 820/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz, po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem --- , o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił:

więcej: POSTANOWIENIE INs 820/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-01

więcej: POSTANOWIENIE IC 1563/18

Dnia 4 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny w osobie: Przewodniczący SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik Po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2019 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" z siedzibą

więcej: POSTANOWIENIE IC 1563/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-23

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 285/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 285/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Kulasińskim, synu Kazimierza i Apolonii, zmarłym w dniu 2 marca 2017 r. w Jaworznie, zwykle przebywającym w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 285/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-23

więcej: POSTANOWIENIE I C 2376/18

Dnia 9 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2019 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" z siedzibą w Jaworznie przeciwko pozwanej Izabeli Szarota o zapłatę postanawia

więcej: POSTANOWIENIE I C 2376/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-18

więcej: OGŁOSZENIE INs 296/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 296/17 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Broniewskiego 3 bcde w Jaworznie z udziałem Anny Wilczak, Marii Talaga, Piotra Talagi, Wojciecha Talagi, małoletnich Julii Talaga, Olgi Talaga, Igi Talaga i Zofii Talaga oraz Gminy Miasta Jaworzna

więcej: OGŁOSZENIE INs 296/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-17

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 628/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Włoch, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ----- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 628/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-16

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 442/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 442/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Glimos, zmarłej w dniu 07 października 2013 r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie. W skład spadku wchodzi udział w prawie własności nieruchomości.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 442/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-16

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 569/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udzialem o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 569/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 840/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 295/16 (I Ns 840/18) toczy się postępowanie z wniosku Doroty Łyp - Czerwonki o stwierdzenie, że Alicja i Jan Łyp lub Maria Miler i spadkobiercy Antoniego Miler oraz Stanisława Bogacz, nabyli przez zasiedzenie udziały w prawie własności nieruchomości w postaci działek nr 86/1, 86/3 i 86/4 obręb 201 w Jaworznie,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 840/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 742/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Waldemarze WICHA /urodzonym 28.04.1940r. nr PESEL 40042812351/ zmarłym dnia 30 marca 2011r., ostatnio zamieszkałym w aworznie przy ul. Stefanii i Franciszka Mazur 3/8, został sporządzony przez przedstawiciela ustawowego małoletniego Dawida Klimowicza — Annę Łyskawę wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 742/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 648/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 648/18 w dniu 23 listopada 2018 r., wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Halinie Fic, córce Ignacego i Marii, zmarłej w dniu 27 stycznia 2012 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie przy ul. Azot 1/113.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 648/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 34605