Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 27 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 35/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 35/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Kudrej, synu Mieczysława i Barbary zmarłym w dniu 8 października 2018 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 35/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 56/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 56/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Dubielu - synu Bronisława, zmarłym w dniu 21 marca 2011 roku oraz Ryszardzie Dubielu – synu Bronisława, zmarłym 14 kwietnia 2011 roku.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 56/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 582/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I.Ns.582/19 zawisła sprawa z wniosku Aleksego Kłoczko, o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Pieterek, z domu Twardosz, urodzonej w dniu 07/listopada/1934 r. zmarłej w dniu 12/czerwca/2017 r. – i wzywa wszystkich zainteresowanych

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 582/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 463/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 463/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Piecuch, córce Ludwika i Władysławy zmarłej w dniu 7 lutego 2017 r. w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 463/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 198/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 198/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Gabryś, synowi Jana i Anny z domu Kwiatek, zmarłym w dniu 28 września 2019 roku w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 198/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-23

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 412/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny – postanowieniem z dnia 24/września/2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I.Ns.412/20 postanowił sporządzić spis inwentarza spadku po Władysławie Sołtysiku, synu Władysława i Leokadii, PESEL 51110614234, zmarłym w dniu 5 stycznia 2017 roku w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie, przy ul. Łukasiewicza 6;

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 412/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I N 890/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Barbarze Wiernek – Wilczyńskiej (nr Pesel 58111115344), zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Piłsudskiego 68/15 sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 890/20.

więcej: OGŁOSZENIE I N 890/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I N 948/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Oldze Trojanowskiej (nr Pesel 41100305323), zmarłej dnia 4 maja 2020r. zamieszkałej ostatnio w Jaworznie przy ul. S.F. Mazur 3d/52 sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 948/20.

więcej: OGŁOSZENIE I N 948/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 520/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 25 września 2020r. postanowił sporządzić spis inwentarza spadku po Władysławie Pawelak, synu Stanisława i Bronisławy, PESEL 41091709719, zmarłym w dniu 21 lutego 2013 roku w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie, przy ul. Obrońcy Poczty Gdańskiej 63

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 520/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I NS 286/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I.Ns 286/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Czesławie Jackowskim, synu Czesława i Apolonii, zmarłym w dniu 5 listopada 2015 roku w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I NS 286/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I NS 58/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I.Ns.58/20 – toczy się postępowanie z wniosku Marii Ociepka o stwierdzenie, iż z dniem 01/marca/2012 r. nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 439, obręb 10c, o powierzchni 5.097 m2, położoną w Jaworznie-Ciężkowicach.

więcej: OGŁOSZENIE I NS 58/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 289/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Janie Małodobrym, zmarłym w dniu 22 stycznia 2016 roku, zamieszkałym ostatnio w Jaworznie, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I Ns 289/18. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 289/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 401/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny – postanowieniem z dnia 18/września/2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I.Ns.401/20 polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniewowi Łukawskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jerzym Stanisławie Karaśkiewicz (PESEL 62051204734), synu Kazimierza i Ludwiki, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie, zmarłym w Jaworznie w dniu 20/marca/2009 r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 401/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 30/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 30/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Granowskim, synu Jana i Marii zmarłym w dniu 14 października 2014 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 30/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-08

więcej: OGLOSZENIE I Ns 684/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 684/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Gaj, synu Romana, ur. dnia 17.10.1965r. w Jaworznie, zmarłym dnia 8.10.2014r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGLOSZENIE I Ns 684/19

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 78371