Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 30 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 172/20

„Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Leszka Koczur, zamieszkałego w Jaworznie przy ul. Wandy 58, o uznanie za zmarłą Marianny Bańkowskiej, urodzonej 19 lipca 1899 r., córki Anny i Antoniego, której ostatnim znanym adresem w Polsce było Jaworzno, ulica Świętego Wojciecha 26 – pod sygnaturą I.Ns.172/20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 172/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 220/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I.Ns.220/20 – toczy się postępowanie z wniosku Renaty Leśniak o stwierdzenie nabycia, z dniem 01/stycznia/2004 r., przez małżonków Bogusława Leśniak i Renatę Leśniak, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, działki nr 64, obręb 119, położonej w Jaworznie, w dzielnicy Dąbrowa Narodowa przy ul. Syrokomli, w drodze zasiedzenia.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 220/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 878/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 878/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Zawiślak, córka Józefa i Marii zmarłej w dniu 11 grudnia 2018 r. w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 878/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 202/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 202/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Pęczak, syn Ludwika i Tekli, zmarłym w dniu 9 kwietnia 2012 r. w Jaworznie, posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 202/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 410/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny zarządził ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Głaz synu Mieczysława i Heleny, PESEL 60040711490, zmarłym w dniu 16 czerwca 2019 roku w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 410/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 662/20

W Sądzie Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilnym postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020r. z urzędu postanowił ustanowić dla nieznanych wierzycieli – następców prawnych po zmarłym Ewie Kędzierskiej – kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego sądu Iwony Stolarczyk, dla reprezentowania praw tych wierzycieli w postępowaniu o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego;

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 662/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 92/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 92/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Guśtak, syn Stanisława i Stanisławy zmarłym w dniu 19 maja 2016 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 92/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-23

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 749/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie postanowieniem z dnia 30 lipca 2018r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 749/17 z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z udziałem Antoniego Szustera, Stanisława

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 749/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 635/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 635/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mirosławie Grzybku, zmarłym w dniu 7 listopada 2017 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 635/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 705/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie – postanowieniem z dnia 11/grudnia/2020 r. wydanym w sprawie sygn. akt I.Ns.705/20, polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Marcie Płocińskiej, sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janinie Krystynie Susek, córce Józefa i Stefanii, zmarłej w dniu 11/maja/1988 r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 705/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-15

więcej: OGŁOSZENIE IC 1574/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Włoch po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy Miasta Jaworzna przeciwko Tomaszowi Kantorowicz, Phillipowi Bąk, Julii Brandys o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego postanawia:

więcej: OGŁOSZENIE IC 1574/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 780/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 780/19 z wniosku Mariusza Galasa z udziałem Piotra Kurzydło o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Kurzydło, synu Jana i Eudoksji, zmarłym w dniu 27 stycznia 2018r w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 780/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-27

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 869/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 869/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Szymiec, córka Sylwestra i Anny zmarła w dniu 24 października 2012 r. w Jaworznie,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 869/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 536/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 536/19 toczy się postępowanie z wniosku Jana Mirowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Lichaczewskim, zmarłym 26 lipca 2019 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Jagiellońskiej 32

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 536/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 35/20

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 35/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Kudrej, synu Mieczysława i Barbary zmarłym w dniu 8 października 2018 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 35/20

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 83139