Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 22 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-10

więcej: OGŁOSZENIE IN 597/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Antonim Wasilowskim (nr Pesel 60030618192), zmarłym dnia 27.02.2020r zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Wandy 68/45, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 581/20.

więcej: OGŁOSZENIE IN 597/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-10

więcej: OGŁOSZENIE IN 581/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Antonim Wasilowskim (nr Pesel 60030618192), zmarłym dnia 27.02.2020r zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Wandy 68/45, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 581/20.

więcej: OGŁOSZENIE IN 581/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-08-10

więcej: OGŁOSZENIE IN 638/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Marcie Rutkowskiej (nr Pesel 55032808081), zmarłym dnia 27 lutego 2020r zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy Al.M.Pilsudskiego 62/44, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 638/20.

więcej: OGŁOSZENIE IN 638/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-07-15

więcej: OGŁOSZENIE I N 598/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Krzysztofie Pawełek (nr Pesel 58060414439), zmarłym dnia 14 kwietnia 2020r zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Nowa 9/30, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 598/20

więcej: OGŁOSZENIE I N 598/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-07-15

więcej: OGŁOSZENIE I N 491/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobierca po Grzegorzu Szczypa (nr Pesel 54032118514), zmarłym dnia 27 lutego 2020r zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Krasickiego 9/18, sporządził wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I N 491/20. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym

więcej: OGŁOSZENIE I N 491/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 674/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 674/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna, przy udziale Piotra Miszczyka i Walentego Musiała, o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Musiał, synu Franciszka i Marii, zmarłym dnia 11 września 1945 w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 674/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-22

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 61/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 61/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Smolik, córce Michała i Marii z domu Budak, zmarłej w dniu 31 grudnia 2017 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 61/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny – ogłasza, iż sporządzony przez Marię Dudkowską i Kazimierza Woźniaka wykaz inwentarza spadku po Janinie Ziętek, zmarłej dnia 15 czerwca 2018 r., w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie, złożony w sprawie o sygn. akt I.Ns.329/19 został uzupełniony.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 281/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 281/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Kowalczyk, córce Józefa i Haliny, zmarłej w dniu 16 czerwca 2016 r. w Katowice, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie. Wzywa się zatem, aby spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 281/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-10

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 744/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 744/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Janie Głąbie, synu Józefa i Władysławy, zmarłym w dniu 10 lutego 2019 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie. W postępowaniu tym nie ujawniono żadnego majątku spadkowego. Wzywa się zatem, aby spadkobiercy, w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 744/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-10

więcej: POSTANOWIENIE I N 385/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r. w Jaworznie z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy z udziałem Agnieszki Niedzielan w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza spadku postanowił: zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu, jako sądu spadku, o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Reginie Żółcińskiej, PESEL 49090117722, ostatnio

więcej: POSTANOWIENIE I N 385/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-08

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 453/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I.Ns 453/18 toczy się sprawa z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Klauza, córce Zofii i Stanisława, zmarłej w dniu 16 września 2013 roku w Jaworznie

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 453/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-03

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 491/18

OGŁOSZENIE „W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 491/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Dubiel, Herminie Dubiel..."

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 491/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-05-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 146/20

Przed Sądem Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 146/20 toczy się sprawa z wniosku Danieli Proksa, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jaworznie - Byczynie, stanowiącej działki nr 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1883 i 1884/2 objętych wykazem hipotecznym lwh 771/Byczyna. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marianny Wallowej

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 146/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Beacie Kmiecik, zmarłej dnia 13 grudnia 2016r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marka Hanisza reprezentującego małoletnie Magdalenę Hanisz i Aleksandrę Hanisz wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 369/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 73481