Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 21 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-05-20

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 187/20

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilnyw składzie następującym: Przewodniczący SSR Magdalena Kowalska po rozpoznaniu 13 maja 2020 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku Gminy Miasta Jaworzna o sporządzenie spisu inwentarza spadku postanawia: 1. sporządzić spis inwentarza spadku po Krzysztofie Bogusławie Wilczak, synu Władysława i Danuty, PESEL 49070805830 zmarłym

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 187/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-05-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 146/20

Przed Sądem Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 146/20 toczy się sprawa z wniosku Danieli Proksa, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jaworznie - Byczynie, stanowiącej działki nr 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1883 i 1884/2 objętych wykazem hipotecznym lwh 771/Byczyna. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marianny Wallowej

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 146/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-04-20

więcej: OGŁOSZENIE INs 741/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 741/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Abrahamie Silberberg zmarłym w dniu 09 lutego 1941 r. w Jerozolimie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jerozolimie. W skład masy spadkowej po zmarłym wchodzi udział w nieruchomości położonej w Jaworznie, objętej wykazem hipotecznym LWH 793.

więcej: OGŁOSZENIE INs 741/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 80/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 80/19 toczy się sprawa z wniosku Ultimo NSFIZ o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Mika córce Józefa i Krystyny ur. dnia 8.11.1959r. w Jaworznie, zmarłym dnia 11.04.2014r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 80/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 818/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 818/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Dym, synu Mariana i Ireny, zmarłym w dniu 04 listopada 2017 r. w Zabrzu, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 818/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-09

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 247/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 247/19 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Rośko i Zbigniewa Rośko o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Jolanta Rośko nabyła prawo własności nieruchomości w postaci działki nr 231, obręb 288, objętej LWH 421 (w Sądzie Rejonowym w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 247/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-03

więcej: OGŁOSZENIE I NS 601/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 601/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadków po: Janinie Żymigale (Żymigała), zmarłej w dniu 22 października 2013 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającej w Jaworznie oraz Ewie Sikorze, zmarłej w dniu 30 listopada 2014 r.

więcej: OGŁOSZENIE I NS 601/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-03

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1569/16

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 1569/16 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Hojden, zmarłym w dniu 6 kwietnia 2014 roku w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1569/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-02-26

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 806/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 806/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Staniucha synu Kazimierza i Marii, ur. dnia 17.10.1953r. w Drezdenku, zmarłym dnia 05.01.2016r. w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 806/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 882/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Błaszkiewicz zmarłym w dniu 01 maja 2014 r. w Chrzanowie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 354/18 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna przy udziale Roberta Ochenkowskiego, Adama Ochenkowskiego, Tomasza Ochenkowskiego, Jacka Ochenkowskiego, Kamila Czopika, Magdaleny Kopeć, Iwony Dziurdzikowskiej, Katarzyny Czopik, Jadwigi Barcewicz, Macieja Czopika,

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 375/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Grabowskim, synu Jana i Józefy, zmarłym w dniu 25 marca 2011 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie. W postępowaniu tym nie ujawniono żadnego majątku będącego własnością spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 480/18 z wniosku Emilii Synowiec z udziałem Henryka Szyndery, Ryszarda Szyndery, Jan Stanisława Szyndery, Edwarda Szyndery, Ernesta Krupy, Ryszarda Langiera,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Beacie Kmiecik, zmarłej dnia 13 grudnia 2016r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marka Hanisza reprezentującego małoletnie Magdalenę Hanisz i Aleksandrę Hanisz wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 369/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Janinie Ziętek /urodzonej 09.07.1948r. nr PESEL 48070905007/ zmarłej dnia 15 czerwca 2018r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marię Dudkowską i Kazimierza Woźniaka wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 329/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 68959