Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 30 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-24

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 70/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.70/19 zawisła sprawa z wniosku Elżbiety Zielińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Spyra z domu Ślusarczyk, córce Józefa i Doroty, zmarłej w dniu 12 marca 1988 r. w Jaworznie

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 70/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-19

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 793/18

Dnia 9 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem kuratora dla nieznanego wierzyciela o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 793/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-14

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 477/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 477/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jozefie Krawczyk zmarłej 15 listopada 2017 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie. Wzywa się zatem, aby spadkobiercy, w

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 477/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 596/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 596/18 z wniosku Wandy Przebindowskiej z udziałem Michała Kaszuby, Zdzisława Kaszuby, Andrzeja Stańczyka, Tadeusza Stańczyka, Jana Stańczyka

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 596/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 219/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, w sprawie toczącej się pod sygn. akt I Ns 219/19 z wniosku Alior Banku S.A w Warszawie z udziałem Anny Pietrzak o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego przez Annę Pietrzak, jaki złączony był z deklaracją wekslową z dnia 24 lutego 2014r sporządzoną do umowy nr 34/127585/14 zawartej między SKOK „Jaworzno” w Jaworznie a Anną Pietrzak,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 219/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-05

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 368/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż spadkobiercy po Grażynie Teresie Żak (nr pesel 53102414309), zmarłej dnia 3 marca 2019r., zamieszkałej ostatnio w Jaworznie, sporządzili wykaz inwentarza, który złożony został do akt sprawy o sygn. I Ns 368/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 368/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-28

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 311/19

„Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zofii Marii Wilczek (nr pesel 52053015542), zmarłej dnia 30 października 2018r., zamieszkałej ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwardzistów 122, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 311/19. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 311/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-28

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 814/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza - Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ----- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. wezwać do udziału w sprawie Salomona Fischgrund (art. 510 § 2 k.p.c.);

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 814/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-28

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 817/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza - Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ----- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. wezwać do udziału w sprawie Herziga Friedlich (art. 510 § 2 k.p.c.);

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 817/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-28

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 813/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza - Wąsik po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ----- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. wezwać do udziału w sprawie Beilę Salpeter (Beila Salpeter) (art. 510 § 2 k.p.c.);

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 813/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-28

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 377/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 377/17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna – Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jaworznie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Anastazji Kupczyk z domu Piekarz, córki Kazimierza Piekarza i Cecylii Oslowskiej, zmarłej dnia 27.08.2015r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 377/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 287/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 287/18 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Sendor syna Reinholda i Józefy z domu Bożek , zmarłego w dniu 14 lutego 2016r. w Jaworznie , ostatnio zamieszkałego w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 287/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-06

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 881/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Wojtaszek, PESEL 57032119134, zmarłym w dniu 3 stycznia 2008r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Gagarina 2/7.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 881/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 28/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018r. w Jaworznie na rozprawie sprawy z wniosku Janusza Radko z udziałem Ryszarda Abstorskiego, Anny Wosik o uwłaszczenie nieruchomości postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 28/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 511/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 511/18 toczy się z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szpaków 7 i 9 w Sosnowcu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Julii Krotowskiej, córki Feliksa i Domiceli, z domu Kostka, zmarłej dnia 06.07.2017r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 511/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 42965