Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 10 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-07-06

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 153/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Ewa Góra-Stasikowska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem Leona Guja o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 153/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-06-21

więcej: OGŁOSZENIE INs 269/18

Sad Rejonowy w Jaworznie postanowieniem z dnia 13/czerwca/2018 r. wydanym w sprawie sygn. I.Ns.269/18 - polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Władysławowi M. Iwaniak sporządzenie spisu inwentarza spadku po Anastazji Piętak,

więcej: OGŁOSZENIE INs 269/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-05-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 509/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą I Ns 509/17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej w Jaworznie przy udziale Krzysztofa Turka (Turek) postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Turek córce Wiesława i Alfredy urodzonej 1 lipca 1959r., zmarłej w dniu 21 października 2005r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 509/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-05-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 95/17

Sygn. akt I Ns 95/17: W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 95/17 toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Zalewskim synu Aleksandra i Janiny ur. dnia 23 czerwca 1951r. w Siedlęcinie, zmarłym dnia 23 września 2012r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 95/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-05-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 717/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą I Ns 717/17 toczy się z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Kalinowej 16 w Jaworznie przy udziale Agnieszki Kulig postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Stefanii Paprota z domu Kochanek

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 717/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą akt I Ns 612/16 toczy się z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w siedzibie w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Mieczysławie Mnich syna Waldemara i Barbary urodzonego 11 grudnia 1967r. w Jaworznie, zmarłego dnia 1 września 2013r.

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Tomaszu Jamróz zmarłym dnia 2 lipca 2014r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pniaka 10/4 został sporządzony w dniu 4 lipca 2017r przez Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Jaworznie Władysława Iwaniaka wykaz inwentarza. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 22575