Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 27 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 882/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Błaszkiewicz zmarłym w dniu 01 maja 2014 r. w Chrzanowie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-14

więcej: POSTANOWIENIE I N 957/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z udziałem Katarzyny Sznajder w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza spadku postanowił: zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej , o złożeniu wykazu inwentarza po Reginie Żółcińskiej,

więcej: POSTANOWIENIE I N 957/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-14

więcej: OGŁOSZENIE I N 1296/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie o sygn. akt I N 1296 złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Janie Gałeckim, PESEL 46062405876, zamieszkałego przed śmiercią ostatnio pod adresem ul. 11 Listopada 10/24 w Jaworznie, zmarłym w dniu 17 lutego 2011 roku. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

więcej: OGŁOSZENIE I N 1296/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-08

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 701/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Ziętek synu Grzegorza i Apolonii, zmarłym dnia 9.11.1989r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym oraz jego małżonce Helenie Ziętek zd. Dubiel, c. Wawrzyńca i Katarzyny, zmarłej dnia 7.02.1994r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 354/18 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna przy udziale Roberta Ochenkowskiego, Adama Ochenkowskiego, Tomasza Ochenkowskiego, Jacka Ochenkowskiego, Kamila Czopika, Magdaleny Kopeć, Iwony Dziurdzikowskiej, Katarzyny Czopik, Jadwigi Barcewicz, Macieja Czopika,

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 375/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Grabowskim, synu Jana i Józefy, zmarłym w dniu 25 marca 2011 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie. W postępowaniu tym nie ujawniono żadnego majątku będącego własnością spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 34/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 34/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Szczepanik zmarłym 10 listopada 2014 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałego w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 34/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-19

więcej: OGŁOSZENIE INs 627/18

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 627/18 Sąd Rejonowy w Jaworznie zezwolił Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12 586 złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją z dnia 14 sierpnia 2018r wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna – ON.PT.6833.5.43.2012, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobom,

więcej: OGŁOSZENIE INs 627/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 634/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 634/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Przybylskiej córce Józefa i Wiktorii, ur. dnia 5.04.1955r. w Myślenicach, zmarłej dnia 9.11.2016r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającej.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 634/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 194/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 194/19 z wniosku Mieczysława Ziętka, Małgorzaty Ziętek z udziałem Zygmunta Ziętka, Joanny Woś, Stanisławy Długajczyk, Aleksandry Ziętek, Anny Guji o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kuciewiczu, synu Błażeja i Katarzyny, zmarłym w dniu 20 września 1942r, w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 194/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 480/18 z wniosku Emilii Synowiec z udziałem Henryka Szyndery, Ryszarda Szyndery, Jan Stanisława Szyndery, Edwarda Szyndery, Ernesta Krupy, Ryszarda Langiera,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 74/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Lazur z domu Guja o stwierdzenie uwłaszczenia w trybie art. 1 ust. z dnia 24.10.1971r. o uregulowaniu gospodarstw rolnych na rzecz Romana Guji syna Józefa i Agnieszki odnośnie nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KA1J/00007361/8 składającej się

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 525/18 toczy się z wniosku Olgi Trojanowskiej przy udziale Anny Baniak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Wdowiak, córki Karola i Heleny, z domu Opitek, zmarłej dnia 23.03.2017r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 612/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 612/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Mierzejewskim synu Benedykta Antoniny, ur. dnia 23.01.1953r. w Mińsku Mazowieckim, zmarłym dnia 23.01.2015r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 612/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 188/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 188/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leonorze Habas, córce Franciszka i Jadwigi, zmarłej 09 listopada 2015 roku w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 188/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 60848