Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 20 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-03

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 416/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 416/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Głąbie, synu Józefa i Władysławy, zmarłym w dniu 20 sierpnia 2004 r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 416/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 615/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie - postanowieniem z dnia 26/października/2018 r. wydanym w sprawie sygn. I.Ns.615/18 polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Władysławowi M. Iwaniakowi sporządzenie spisu inwentarza spadku Po Stanisławie Gicala, synu Władysława i Heleny, ostatnio stale zam. w Jaworznie, zmarłym w Jaworznie w dniu 04/września/2014r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 615/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-14

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 877/16

„W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 877/16 zawisła sprawa z wniosku Tadeusza Borońskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Gęslowskim, synu Tomasza i Kazimiery zd. Kubiszyn, zmarłego w dniu 28 marca 2016 r. w miejscowości OAK Forest (USA),

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 877/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-14

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 449/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2018 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1.zezwolić wnioskodawcy Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 54 779 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 449/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-31

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 798/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 798/17 toczy się sprawa z wniosku PKO BP S.A w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Szymonek synu Konrada i Ludmiły ur. dnia 17 lipca 1967 r. w Mysłowicach, zmarłym dnia 13 stycznia 2015. w Sosnowcu, mającym miejsce pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 798/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 304/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns. 304/18 - zawisła sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Pawle Glińskim.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 304/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-22

więcej: POSTANOWIENIE INs 424/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 424/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Krystynie Susek, córce Józefa i Stefanii, zmarłej w dniu 11 maja 1988 r. w Jaworznie,

więcej: POSTANOWIENIE INs 424/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 357/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 357/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zenobii Banaś córce Stanisława i Marianny, zmarłej w dniu 06 marca 2018 r. w Jaworznie,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 357/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 565/14

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 565/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sebastianie Jaromin, synu Jana i Gertrudy, zmarłym w dniu 05 czerwca 1966 r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie oraz po zmarłej Franciszce Jaromin, córce Wojciecha i Katarzyny, zmarłej w dniu 05 kwietnia 1978 r. w Jaworznie, ostatnio

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 565/14
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 498/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 498/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Pupiec, córce Tadeusza i Leonardy, zmarłej w dniu 05 kwietnia 2016 r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie. W postępowaniu tym nie ujawniono żadnego majątku będącego własnością spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 498/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-22

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 459/ 17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.459/ 17 zawisła sprawa z wniosku Władysława Życińskiego o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie prawo własności w udziale 3/4 w nieruchomości położonej w Jaworznie, stanowiącą działkę nr 325, obręb 54,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 459/ 17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-04

więcej: OGŁOSZENIE INs 167/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 167/18 toczy się postępowanie z wniosku Bogumiły Błaś o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Bednarowicz, zmarłej w dniu 25 stycznia 2018 roku w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE INs 167/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 805/ 17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt INs.805/ 17 zawisła sprawa z wniosku Janusza Szymiec o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szymiec z domu Kolka, córce Antoniego i Marii, zmarłej w dniu 07 lutego 1987 r. w Jaworznie, ostatnio stale

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 805/ 17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 483/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.483/17 zawisła sprawa z wniosku Janiny Stępień o stwierdzenie nabycia spadku po Ignacym Kotulskim, synu Franciszka i Katarzyny, zmarłym w dniu 17/ stycznia/1972 r. w Jaworznie, ostatnio stale

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 483/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-07-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 654/16

W Sądzie Rejonowym Jaworznie pod sygn. akt I Ns 654/16 toczy się z wniosku Lutza-Michaela Brinkmanna z udziałem Beaty Brinkmann, Piotra Brinkmanna i Marcina Brinkmanna postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Klaudiuszu Brinkmannie /Brinkmann/, synu Ernesta i Hildegardy, zmarłego dnia 13.10.2015r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie. Wzywa

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 654/16

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 29546