Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 15 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-04

więcej: POSTANOWIENIE INs 387/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, o rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z odziałem Józefa Szymulańskiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

więcej: POSTANOWIENIE INs 387/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-04

więcej: OGŁOSZENIE INs 167/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 167/18 toczy się postępowanie z wniosku Bogumiły Błaś o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Bednarowicz, zmarłej w dniu 25 stycznia 2018 roku w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE INs 167/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 805/ 17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt INs.805/ 17 zawisła sprawa z wniosku Janusza Szymiec o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szymiec z domu Kolka, córce Antoniego i Marii, zmarłej w dniu 07 lutego 1987 r. w Jaworznie, ostatnio stale

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 805/ 17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 483/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.483/17 zawisła sprawa z wniosku Janiny Stępień o stwierdzenie nabycia spadku po Ignacym Kotulskim, synu Franciszka i Katarzyny, zmarłym w dniu 17/ stycznia/1972 r. w Jaworznie, ostatnio stale

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 483/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-08-01

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 278/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie I Ns 278/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z udziałem Damiana Dworczyk, Sebastiana Szalek, Edyty Dworczyk, Marzeny Twardowskiej, Nikoli Twardowskiej, Martyny Twardowskiej, Julii Radko, Nadii Dworczyk i Wiktorii Dworczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Dworczyk.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 278/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-07-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 249/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 249/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Ziomek synu córce Jana i Stanisławy, zmarłej dnia 9 grudnia 2015 r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającej.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 249/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-07-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 654/16

W Sądzie Rejonowym Jaworznie pod sygn. akt I Ns 654/16 toczy się z wniosku Lutza-Michaela Brinkmanna z udziałem Beaty Brinkmann, Piotra Brinkmanna i Marcina Brinkmanna postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Klaudiuszu Brinkmannie /Brinkmann/, synu Ernesta i Hildegardy, zmarłego dnia 13.10.2015r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie. Wzywa

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 654/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-07-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 689/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 689/17 toczy się z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udzialem Edyty Pucci postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po GIANCARLO PUCCI, synu Terzilia i ldy, urodzonego w dniu 27 stycznia 1947r., zmarłego dnia 10.01.2011r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 689/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-05-30

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 509/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą I Ns 509/17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej w Jaworznie przy udziale Krzysztofa Turka (Turek) postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Turek córce Wiesława i Alfredy urodzonej 1 lipca 1959r., zmarłej w dniu 21 października 2005r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 509/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-05-15

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 717/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą I Ns 717/17 toczy się z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Kalinowej 16 w Jaworznie przy udziale Agnieszki Kulig postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Stefanii Paprota z domu Kochanek

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 717/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą akt I Ns 612/16 toczy się z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w siedzibie w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Mieczysławie Mnich syna Waldemara i Barbary urodzonego 11 grudnia 1967r. w Jaworznie, zmarłego dnia 1 września 2013r.

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Tomaszu Jamróz zmarłym dnia 2 lipca 2014r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pniaka 10/4 został sporządzony w dniu 4 lipca 2017r przez Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Jaworznie Władysława Iwaniaka wykaz inwentarza. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 26360