Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 24 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 28/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018r. w Jaworznie na rozprawie sprawy z wniosku Janusza Radko z udziałem Ryszarda Abstorskiego, Anny Wosik o uwłaszczenie nieruchomości postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 28/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 511/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 511/18 toczy się z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szpaków 7 i 9 w Sosnowcu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Julii Krotowskiej, córki Feliksa i Domiceli, z domu Kostka, zmarłej dnia 06.07.2017r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 511/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: OGŁOSZENIE INs 609/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 609/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Mazgaju, synu Stanisława i Alicji, zmarłym w dniu 1 sierpnia 2017 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE INs 609/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-19

więcej: OGŁOSZENIE INS 474/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 474/18 toczy się sprawa z wniosku Banku Millenium S.A o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Wilk synu Józefa i Władysławy, ur. dnia 8.01.1951r. w Jaworznie, zmarłym dnia 3.12.2016r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym

więcej: OGŁOSZENIE INS 474/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-11

więcej: POSTANOWIENIE INs 820/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem kuratora dla nieznanych następców prawnych Mandla Friedlicha – Angeliki Godzik o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił:

więcej: POSTANOWIENIE INs 820/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-11

więcej: OGŁOSZENIE INs 748/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 748/18 z wniosku Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej w Warszawie z udziałem Tomasza Oleja, Beaty Ślusarczyk i Pameli Olej o stwierdzenie nabycia spadku po Eleonorze Jadwidze Olej z domu Warmons, córce Pawła i Anny, zmarłej w dniu 7 marca 2016r w Chorzowie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE INs 748/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-09

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 294/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, Tomasza Skorka, Mariusza Skorka i Natalii Skorek o stwierdzenie nabycia spadku postanowił:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 294/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-09

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 568/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Kowalska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem Prezydenta Miasta Jaworzna o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 568/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: OGŁOSZENIE INs 502/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 502/17 toczy się sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Razem” w Jaworznie” o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Dec synu Jana i Weroniki ur. dnia 23.04.1939r. w Grębowie, zmarłym dnia 15.03.2015r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym. W skład spadku wchodzi lokal stanowiący odrębną nieruchomość

więcej: OGŁOSZENIE INs 502/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: POSTANOWIENIE IC 586/18

Dnia 18 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny w osobie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2019 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Andrzeja Osada przeciwko pozwanemu Dariuszowi Henisz

więcej: POSTANOWIENIE IC 586/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: POSTANOWIENIE INs 698/18

Dnia 15 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny w osobie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna – Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy uczestnictwie Janusza Błaszczyka,

więcej: POSTANOWIENIE INs 698/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 44/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 44/18 toczy się z wniosku Asekuracja Spółki z o.o. z siedzibą w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wszołek, córki Wojciecha i Józefy, z domu Cyz, zmarłej dnia 22.10.2014r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE INs 44/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 94/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie sygn. akt I.Ns.94/19 złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Tadeuszu Kłósek (PESEL 60112204752), ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ulicy Koszarowej 8/10, zmarłym w dniu 28/lipca/2016 r.

więcej: OGŁOSZENIE INs 94/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-02

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 873/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Góra-Stasikowska po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ----- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: wezwać do udziału w sprawie Marię Perek, Aleksandra Palkę oraz Krzysztofa Palkę (art. 510 §2 k.p.c.);

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 873/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 43/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Mirosławie GĘBKA /nr PESEL 64121207359/ zmarłym dnia 24 listopada 2018r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Cezarówka Dolna 54, został sporządzony przez Wiesława Gębka wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 43/19. Jednocześnie Sąd poucza

więcej: OGŁOSZENIE INs 43/19

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 38384