Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 23 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 818/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 818/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Dym, synu Mariana i Ireny, zmarłym w dniu 04 listopada 2017 r. w Zabrzu, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 818/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-09

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 1472/16

Dnia 3 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Kokosza- Wąsik po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2020 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z udziałem Jarosława Burego, Wiesława Burego,

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 1472/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-09

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 247/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 247/19 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Rośko i Zbigniewa Rośko o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Jolanta Rośko nabyła prawo własności nieruchomości w postaci działki nr 231, obręb 288, objętej LWH 421 (w Sądzie Rejonowym w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 247/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-03

więcej: OGŁOSZENIE I NS 601/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 601/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadków po: Janinie Żymigale (Żymigała), zmarłej w dniu 22 października 2013 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającej w Jaworznie oraz Ewie Sikorze, zmarłej w dniu 30 listopada 2014 r.

więcej: OGŁOSZENIE I NS 601/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-03

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1569/16

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 1569/16 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Hojden, zmarłym w dniu 6 kwietnia 2014 roku w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1569/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-02-26

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 806/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 806/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Staniucha synu Kazimierza i Marii, ur. dnia 17.10.1953r. w Drezdenku, zmarłym dnia 05.01.2016r. w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 806/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-02-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 297/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 297/19 toczy się sprawa z wniosku Henryki Olesiak o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Andrusik synu Jana i Katarzyny, ur. dnia 12.03.1907r. w Bystre, zmarłym dnia 29.09.1993r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości położonej w Sosnowcu.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 297/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 882/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Błaszkiewicz zmarłym w dniu 01 maja 2014 r. w Chrzanowie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE INs 882/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-14

więcej: POSTANOWIENIE I N 957/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z udziałem Katarzyny Sznajder w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza spadku postanowił: zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej , o złożeniu wykazu inwentarza po Reginie Żółcińskiej,

więcej: POSTANOWIENIE I N 957/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-08

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 701/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Ziętek synu Grzegorza i Apolonii, zmarłym dnia 9.11.1989r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym oraz jego małżonce Helenie Ziętek zd. Dubiel, c. Wawrzyńca i Katarzyny, zmarłej dnia 7.02.1994r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 354/18 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna przy udziale Roberta Ochenkowskiego, Adama Ochenkowskiego, Tomasza Ochenkowskiego, Jacka Ochenkowskiego, Kamila Czopika, Magdaleny Kopeć, Iwony Dziurdzikowskiej, Katarzyny Czopik, Jadwigi Barcewicz, Macieja Czopika,

więcej: OGŁOSZENIE INs 354/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I. Ns 375/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Grabowskim, synu Jana i Józefy, zmarłym w dniu 25 marca 2011 r. w Jaworznie, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie. W postępowaniu tym nie ujawniono żadnego majątku będącego własnością spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 375/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 480/18 z wniosku Emilii Synowiec z udziałem Henryka Szyndery, Ryszarda Szyndery, Jan Stanisława Szyndery, Edwarda Szyndery, Ernesta Krupy, Ryszarda Langiera,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 74/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Lazur z domu Guja o stwierdzenie uwłaszczenia w trybie art. 1 ust. z dnia 24.10.1971r. o uregulowaniu gospodarstw rolnych na rzecz Romana Guji syna Józefa i Agnieszki odnośnie nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KA1J/00007361/8 składającej się

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 525/18 toczy się z wniosku Olgi Trojanowskiej przy udziale Anny Baniak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Wdowiak, córki Karola i Heleny, z domu Opitek, zmarłej dnia 23.03.2017r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 65366