Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 25 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 634/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 634/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Przybylskiej córce Józefa i Wiktorii, ur. dnia 5.04.1955r. w Myślenicach, zmarłej dnia 9.11.2016r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającej.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 634/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 194/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 194/19 z wniosku Mieczysława Ziętka, Małgorzaty Ziętek z udziałem Zygmunta Ziętka, Joanny Woś, Stanisławy Długajczyk, Aleksandry Ziętek, Anny Guji o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kuciewiczu, synu Błażeja i Katarzyny, zmarłym w dniu 20 września 1942r, w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 194/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 480/18 z wniosku Emilii Synowiec z udziałem Henryka Szyndery, Ryszarda Szyndery, Jan Stanisława Szyndery, Edwarda Szyndery, Ernesta Krupy, Ryszarda Langiera,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 480/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 74/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Lazur z domu Guja o stwierdzenie uwłaszczenia w trybie art. 1 ust. z dnia 24.10.1971r. o uregulowaniu gospodarstw rolnych na rzecz Romana Guji syna Józefa i Agnieszki odnośnie nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KA1J/00007361/8 składającej się

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 74/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 525/18 toczy się z wniosku Olgi Trojanowskiej przy udziale Anny Baniak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Wdowiak, córki Karola i Heleny, z domu Opitek, zmarłej dnia 23.03.2017r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 525/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 612/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 612/17 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Mierzejewskim synu Benedykta Antoniny, ur. dnia 23.01.1953r. w Mińsku Mazowieckim, zmarłym dnia 23.01.2015r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 612/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 188/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I. Ns 188/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leonorze Habas, córce Franciszka i Jadwigi, zmarłej 09 listopada 2015 roku w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 188/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-05

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 381/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 381/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Gąsior zd. Ratko córce Juliana i Joanny, ur. dnia 5.11.1941r. w Jaworznie, zmarłej dnia 27.01.2017r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającej. Skład spadku nie jest znany.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 381/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 32/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 32/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Nowak z domu Kuśmirek córce Jana i Janiny ur. dnia 22.01.1953r. w Woli Brudnowskiej, zmarłej dnia 18.10.2015r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającej. Skład spadku po Spadkodawczyni nie jest znany.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 32/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 61/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 61/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Gręda z domu Kuciel, córce Stanisława i Marianny, zmarłej w dniu 20 czerwca 2017 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającej w Jaworznie. W postępowaniu tym ujawniono, że w skład majątku spadkowego wchodzi między innymi nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie przy ul. Dąbrowskiej 11a

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 61/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-02

więcej: OGŁOSZENIE INs 677/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 677/18 toczy się sprawa z wniosku Reginy Gowin o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Mieczysławie Gowin synu Mieczysława i Reginy, ur. dnia 23.07.1964r. w Chrzanowie, zmarłym dnia 6.12.2015r w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości.

więcej: OGŁOSZENIE INs 677/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-23

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 358/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz Protokolant: stażysta Karolina Paliwoda po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu jawnym z wniosku Małgorzaty Warzechy z udziałem Anny Proksy, Katarzyny Warzechy i Rafała Warzechyo sporządzenie spisu inwentarza postanowił: 1. sporządzić spis inwentarza spadku po Andrzeju Józefie Warzesze (Warzecha),

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 358/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 395/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt: I Ns 395/19 toczy się sprawa z wniosku Wiesławy Piątek o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Lisak synu Józefa i Katarzyny, ur. dnia 4.04.1896 r. w Joninach, zmarłym dnia 21.08.1972 r. w Jaworznie i tu ostatnio przebywającym.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 395/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 744/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 744/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Byrczek o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Grochowskiej, zmarłej w dniu 22 lipca 2018 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie i wzywa wszystkich zainteresowanych.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 744/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-09-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 31/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 31/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Wrocławek, córce Eugeniusza i Ireny, zmarłej w dniu 30 grudnia 2015 r. w Jaworznie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 31/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 58778