Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 31 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Beacie Kmiecik, zmarłej dnia 13 grudnia 2016r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marka Hanisza reprezentującego małoletnie Magdalenę Hanisz i Aleksandrę Hanisz wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 369/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 369/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-09

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns 701/18 zawisła sprawa z wniosku Wierzytelności Glob Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marzenie Posch z domu Kazanowska,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 701/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-09

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 47/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Góra-Stasikowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem ---- o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 47/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 732/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 732/18 z wniosku Doroty Molendy z udziałem Mariana Nowakowskiego, Jana Nowakowskiego, Józefa Nowakowskiego, Mirosława Nowakowskiego, Grzegorza Nowakowskiego, Stanisławy Nowakowskiej i Sylwii Marzec o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Nowakowskim,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 732/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 347/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygn. akt I Ns 347/17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Jaworzna – Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jaworznie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Tobiasz z domu Bębenek, córki Józefa i Teresy, zmarłej dnia 18.11.2015r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie. Z akt sprawy nie wynika, aby spadkodawczyni sporządziła testament.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 347/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 578/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 578/17 toczy się postępowanie z wniosku Karola Pniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Paulu, synu Beniamina i Elżbiety, zmarłym w dniu 27 listopada 1957r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającego w Jaworznie, a nadto o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Paul, córce Jana i Julii, zmarłej w dniu 20 lipca 1962 r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 578/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 735/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 735/18 toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Wawszczyk i Stanisława Wawszczyka o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli w przez zasiedzenie do majątku wspólnego prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jaworznie, obejmującej działkę aktualnie oznaczoną nr 36 w obrębie 299 miasta Jaworzna (poprzednio l. kat 5885, l. kat 5886),

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 735/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-26

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 785/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 785/18 z wniosku Gminy Miasta Jaworzna - Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z udziałem Iwony Nachman, Tatiany Urszuli Nachman-Piądłowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Nachman synu Franciszka i Elżbiety, zmarłym w dniu 24 kwietnia 2016r w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 785/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-24

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 396/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 396/18 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Azot 8 w Jaworznie z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, Marka Sojki, Maria Magdaleny Jakimów, Marii Sojki, Anny Sojki o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Łaciak, synu Konrada i Anastazji, zmarłym10 maja 2017r, w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym/ej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 396/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawczyni Janinie Ziętek /urodzonej 09.07.1948r. nr PESEL 48070905007/ zmarłej dnia 15 czerwca 2018r., ostatnio zamieszkałej w Jaworznie przy został sporządzony przez Marię Dudkowską i Kazimierza Woźniaka wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 329/19.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 329/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-18

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 11/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I.Ns 11/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Piorunie, zmarłym w dniu 12 marca 2014 r. w Jaworznie, ostatnio zwykle przebywającym w Jaworznie. W postępowaniu tym ujawniono, że w skład majątku spadkowego wchodzi udział w prawie własności nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Krętej, objętej księgą wieczystą KA1J/00013119/2.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 11/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-02

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 31/19

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w Jaworznie z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy z udziałem Katarzyny Dubiel i Krystiana Zięby w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza spadku postanowił:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 31/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-28

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 608/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.608/18 zawisła sprawa z wniosku Gminy Miasta Jaworzna – Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie o stwierdzenie nabycia spadku po Biance Marzenie Herman z domu Słaboń, c

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 608/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-24

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 70/19

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Wydziale I Cywilnym, w sprawie sygn. akt I.Ns.70/19 zawisła sprawa z wniosku Elżbiety Zielińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Spyra z domu Ślusarczyk, córce Józefa i Doroty, zmarłej w dniu 12 marca 1988 r. w Jaworznie

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 70/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-14

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 477/18

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, sprawie o sygnaturze I Ns 477/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jozefie Krawczyk zmarłej 15 listopada 2017 roku w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie. Wzywa się zatem, aby spadkobiercy, w

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 477/18

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 48106