Sąd Rejonowy w Jaworznie

Numery rachunków

KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 • wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny

NBP O/Katowice - 21 1010 1212 3057 5622 3100 0000

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W PLN

 • wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty sądowe

BGK O/Katowice - 96 1130 1017 0021 1000 6990 0004

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W WALUCIE OBCEJ USD

 • wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty sądowe

BGK O/Katowice - 69 1130 1017 0021 1000 6990 0005

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W WALUCIE OBCEJ EUR

 • wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty sądowe

BGK O/Katowice - 53 1130 1017 0021 1000 6990 0002

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W WALUCIE OBCEJ CHF

 • wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty sądowe

BGK O/Katowice - 80 1130 1017 0021 1000 6990 0001

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W WALUCIE OBCEJ GBK

 • wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty sądowe

BGK O/Katowice - 26 1130 1017 0021 1000 6990 0003

KONTO SUM NA ZLECENIE, WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO

 • zaliczki na bieglych, kuratorów, tłumaczy

NBP O/Katowice - 58 1010 1212 3057 5613 9800 0000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM oraz POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

 • nazwiązki, świadczenia pieniężne

BGK O/Katowice - 75 1130 1091 0003 9096 5420 0001

Wykaz stałych opłat sądowych w sprawach cywilnych znajduje się w zakładce Wydział I Cywilny

Redakcja strony: Numery rachunków

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:    
 • Aktualizacja publikacji:    
 • Wytworzenie publikacji:    
 • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 8413