Sąd Rejonowy w Jaworznie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Jaworznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składania pism znajdują się na w.w. stronie.

Redakcja strony: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-15 15:02:54
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 12:29:41
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 12:29:39
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 12:29:39
Liczba odwiedzin: 4104