Sąd Rejonowy w Jaworznie

Załatwianie spraw

UWAGA! Wszystkie pisma wpływające do Sądu Rejonowego w Jaworznie są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu oraz ilości załączników.

Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i oddziałów. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje pisma według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.

 

Redakcja strony: Załatwianie spraw

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:52
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 11:54:55
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:52
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:52
Liczba odwiedzin: 3479