Sąd Rejonowy w Jaworznie

Informacje publiczne

Witamy Państwa na stronach uzupełniających informację zamieszczoną na naszej witrynie o inne ważne dane wymagane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Jaworznie.

SĄD REJONOWY W JAWORZNIE

Jaworzno ul. Grunwaldzka 28

43-600 Jaworzno

CENTRALA  

tel. 32 75-86-200

BIURO PODAWCZE  

tel. 32 75-86-149

Zasady publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Jaworznie regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. z 2015r., poz. 2058, j.t. z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 114, j.t. z późn. zm.)

 

Redakcja strony: Informacje publiczne

  • Podmiot udostępniający informację:SR Jaworzno
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-07-26 08:51:14
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-07-26 08:51:21
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-07-26 08:51:14
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-07-26 08:51:14
Liczba odwiedzin: 9049