Sąd Rejonowy w Jaworznie

Wzory i formularze

Na poniżej wskazanej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się oficjalne formularze i druki w formie dokumentów których struktury nie należy korygować, jedynie zastosować się do wskazówek załączonych w POUCZENIU do każdego z dokumentów.

Druki dostęne są w dwóch rodzajach: *.doc i *.pdf

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Znajdują się tam między innymi:

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym;
  • Pozew - formularz 'P'
  • Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz 'WD'
  • Odpowiedź na pozew - formularz 'OP'
  • Pozew wzajemny - formularz 'PW'
  • Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz 'SP'
  • Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz 'DS'
 • Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym;
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS;
 • Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych;
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW;
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego;
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Ankieta dotycząca korzystania z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego lub Nowej Księgi Wieczystej;
 • Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych);
 • Formularz wniosku o wpis do wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę;
 • Formularz wniosku o udzielenie dotacji z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
 • Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych;
 • Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Formularze i wzory Sądu Rejonowego w Jaworznie

Poniżej znajdują się formularze opracowane przez sekretariaty Sądu Rejonowego w Jaworznie, aby ułatwić składanie wniosków, druków i innych pism:

Kategoria: WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH [ 14 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1071
Katowice IntraCOM 2010-10-21 12:25:46 125.18KB
pdf KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1112
Katowice IntraCOM 2010-10-21 12:25:32 126.87KB
RTF KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1326
Katowice IntraCOM 2010-09-17 12:02:19 285.34KB
pdf KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1712
Katowice IntraCOM 2010-09-17 12:01:57 228.92KB
pdf KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2497
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:29:32 283.19KB
RTF KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 824
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:29:11 386.23KB
pdf KW-ZAD Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2028
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:27:13 176.72KB
rtf KW-ZAD Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1031
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:26:53 168.06KB
pdf KW-WU Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1581
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:25:21 154.89KB
rtf KW-WU Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 996
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:25:13 167.87KB
pdf KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 842
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:20:57 135.56KB
rtf KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 769
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:18:49 297.2KB
pdf KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1951
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:22:15 156.73KB
rtf KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 943
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:23:04 156.08KB
Kategoria: WYDZIAŁ IV PRACY [ 18 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Apelacja od wyroku (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1060
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:26:26 216.87KB
rtf Apelacja od wyroku (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 978
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:26:09 49.04KB
pdf Pozew o zadośćuczynienie/odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2952
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:19:10 208.96KB
rtf Pozew o zadośćuczynienie/odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 980
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:18:33 50.78KB
pdf Pozew o wydanie świadectwa pracy (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1041
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:12:10 163.09KB
rtf Pozew o wydanie świadectwa pracy (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6521
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:11:21 46.24KB
pdf Pozew o wypłatę wynagrodzenia (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1050
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:10:22 163.72KB
rtf Pozew o wypłatę wynagrodzenia (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1163
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:10:01 44.9KB
pdf Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1010
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:09:15 155.42KB
rtf Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1036
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:08:59 36.31KB
pdf Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku/postanowieniu sądu (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 985
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:07:44 203.74KB
rtf Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku/postanowieniu sądu (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1208
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:07:14 32.16KB
pdf Wniosek o wydanie wyroku/ugody z klauzulą wykonalności (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1283
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:05:18 155.24KB
rtf Wniosek o wydanie wyroku/ugody z klauzulą wykonalności (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1928
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:04:55 36.59KB
pdf Zażalenie na postanowienie (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 965
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:01:28 216.96KB
rtf Zażalenie na postanowienie (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 978
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:00:36 47.9KB
pdf Pozew (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1048
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:39:13 146.43KB
rtf Pozew (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1371
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:38:45 38.03KB
Kategoria: WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH [ 12 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Wniosek - zezwolenie na paszport (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1540
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:36:49 121.24KB
rtf Wniosek - zezwolenie na paszport (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1469
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:36:27 48.56KB
pdf Pozew - zaprzeczenie ojcostwa (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1168
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:35:51 116.01KB
rtf Pozew - zaprzeczenie ojcostwa (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1185
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:35:28 53.64KB
pdf Pozew - ustanowienie rozdzielności majatkowej (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1165
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:34:55 120.46KB
rtf Pozew - ustanowienie rozdzielności majatkowej (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1409
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:34:25 56KB
pdf Pozew o ustalenie ojcostwa (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1333
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:33:18 118.09KB
rtf Pozew o ustalenie ojcostwa (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1327
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:32:46 61.51KB
pdf Pozew o alimenty (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1384
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:27:41 117.87KB
rtf Pozew o alimenty (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1370
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:27:16 49.54KB
pdf Wydanie odpisu / postanowienia (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1473
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:42:19 90.62KB
rtf Wydanie odpisu / postanowienia (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1841
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:41:07 34.59KB
Kategoria: WYDZIAŁ II KARNY [ 6 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Wydanie odpisu wyroku (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1819
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:36:32 62.5KB
rtf Wydanie odpisu wyroku (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1926
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:35:49 34.28KB
pdf Wydanie kserokopii kart (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1838
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:36:06 62.41KB
rtf Wydanie kserokopii kart (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1891
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:34:25 35.27KB
pdf Zgody osób wspólnie zamieszkujących na SDE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2150
Katowice IntraCOM 2009-10-05 14:20:27 29.73KB
pdf Wniosku o udzielenie zezwolenia na SDE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1263
Katowice IntraCOM 2009-10-05 14:20:12 42.02KB
Kategoria: WYDZIAŁ I CYWILNY [ 10 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nowy - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1725
Trzetrzelewska Magdalena 2016-08-31 12:09:41 58.02KB
pdf Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nowy - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1196
Trzetrzelewska Magdalena 2016-08-31 12:08:16 307.71KB
rtf Wniosek o podział majątku - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1425
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:14:22 48.75KB
pdf Wniosek o podział majątku - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1212
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:13:49 172.8KB
rtf Wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14668
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:12:39 50.58KB
pdf Wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1245
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:12:18 175.93KB
rtf Wniosek o dział spadku - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1211
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:10:48 48.87KB
pdf Wniosek o dział spadku - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7608
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:09:57 173.23KB
rtf Pozew o zapłatę - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1525
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:08:58 44.48KB
pdf Pozew o zapłatę - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1303
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:08:34 127.04KB
Kategoria: Sekcja Wykonawcza [ 3 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Postanowienie I Ns 31/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Trzetrzelewska Magdalena 2019-07-02 10:18:38 354.18KB
doc Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1801
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:42:18 43.5KB
pdf Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1314
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:41:49 714.3KB

Redakcja strony: Wzory i formularze

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:58:02
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
Liczba odwiedzin: 14101