Sąd Rejonowy w Jaworznie

Wzory i formularze

Na poniżej wskazanej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się oficjalne formularze i druki w formie dokumentów których struktury nie należy korygować, jedynie zastosować się do wskazówek załączonych w POUCZENIU do każdego z dokumentów.

Druki dostęne są w dwóch rodzajach: *.doc i *.pdf

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Znajdują się tam między innymi:

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym;
  • Pozew - formularz 'P'
  • Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz 'WD'
  • Odpowiedź na pozew - formularz 'OP'
  • Pozew wzajemny - formularz 'PW'
  • Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz 'SP'
  • Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz 'DS'
 • Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym;
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS;
 • Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych;
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW;
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego;
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Ankieta dotycząca korzystania z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego lub Nowej Księgi Wieczystej;
 • Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych);
 • Formularz wniosku o wpis do wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę;
 • Formularz wniosku o udzielenie dotacji z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
 • Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych;
 • Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Formularze i wzory Sądu Rejonowego w Jaworznie

Poniżej znajdują się formularze opracowane przez sekretariaty Sądu Rejonowego w Jaworznie, aby ułatwić składanie wniosków, druków i innych pism:

Kategoria: WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH [ 8 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Trzetrzelewska Magdalena 2020-07-15 11:32:41 140.13KB
pdf KW-ODPIS-AKT Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1279
Katowice IntraCOM 2010-10-21 12:25:32 126.87KB
rtf KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2424
Trzetrzelewska Magdalena 2010-09-17 12:01:57 383.03KB
rtf KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2856
Trzetrzelewska Magdalena 2010-07-28 14:29:32 446.37KB
pdf KW-ZAD Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3300
Katowice IntraCOM 2010-07-28 14:27:13 176.72KB
rtf KW-WU Załącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1834
Trzetrzelewska Magdalena 2010-07-28 14:25:21 205.62KB
rtf KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1251
Trzetrzelewska Magdalena 2010-07-28 14:20:57 271.38KB
pdf KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2831
Trzetrzelewska Magdalena 2010-07-28 14:22:15 217.88KB
Kategoria: WYDZIAŁ IV PRACY [ 18 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Apelacja od wyroku (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1184
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:26:26 216.87KB
rtf Apelacja od wyroku (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1096
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:26:09 49.04KB
pdf Pozew o zadośćuczynienie/odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4623
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:19:10 208.96KB
rtf Pozew o zadośćuczynienie/odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1066
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:18:33 50.78KB
pdf Pozew o wydanie świadectwa pracy (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1084
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:12:10 163.09KB
rtf Pozew o wydanie świadectwa pracy (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7932
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:11:21 46.24KB
pdf Pozew o wypłatę wynagrodzenia (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1113
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:10:22 163.72KB
rtf Pozew o wypłatę wynagrodzenia (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1258
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:10:01 44.9KB
pdf Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1104
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:09:15 155.42KB
rtf Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1136
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:08:59 36.31KB
pdf Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku/postanowieniu sądu (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1043
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:07:44 203.74KB
rtf Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku/postanowieniu sądu (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1307
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:07:14 32.16KB
pdf Wniosek o wydanie wyroku/ugody z klauzulą wykonalności (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1385
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:05:18 155.24KB
rtf Wniosek o wydanie wyroku/ugody z klauzulą wykonalności (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2398
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:04:55 36.59KB
pdf Zażalenie na postanowienie (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1282
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:01:28 216.96KB
rtf Zażalenie na postanowienie (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1059
Katowice IntraCOM 2012-05-23 11:00:36 47.9KB
pdf Pozew (wzór) (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1099
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:39:13 146.43KB
rtf Pozew (wzór) (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1483
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:38:45 38.03KB
Kategoria: WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH [ 12 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Wniosek - zezwolenie na paszport (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1588
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:36:49 121.24KB
rtf Wniosek - zezwolenie na paszport (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1583
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:36:27 48.56KB
pdf Pozew - zaprzeczenie ojcostwa (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1222
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:35:51 116.01KB
rtf Pozew - zaprzeczenie ojcostwa (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1269
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:35:28 53.64KB
pdf Pozew - ustanowienie rozdzielności majatkowej (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1210
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:34:55 120.46KB
rtf Pozew - ustanowienie rozdzielności majatkowej (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1525
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:34:25 56KB
pdf Pozew o ustalenie ojcostwa (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1384
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:33:18 118.09KB
rtf Pozew o ustalenie ojcostwa (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1429
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:32:46 61.51KB
pdf Pozew o alimenty (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1452
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:27:41 117.87KB
rtf Pozew o alimenty (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1479
Katowice IntraCOM 2010-03-04 14:27:16 49.54KB
pdf Wydanie odpisu / postanowienia (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1588
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:42:19 90.62KB
rtf Wydanie odpisu / postanowienia (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1964
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:41:07 34.59KB
Kategoria: WYDZIAŁ II KARNY [ 6 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Wydanie odpisu wyroku (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1887
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:36:32 62.5KB
rtf Wydanie odpisu wyroku (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2041
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:35:49 34.28KB
pdf Wydanie kserokopii kart (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1875
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:36:06 62.41KB
rtf Wydanie kserokopii kart (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1989
Katowice IntraCOM 2010-03-04 13:34:25 35.27KB
pdf Zgody osób wspólnie zamieszkujących na SDE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2208
Katowice IntraCOM 2009-10-05 14:20:27 29.73KB
pdf Wniosku o udzielenie zezwolenia na SDE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1305
Katowice IntraCOM 2009-10-05 14:20:12 42.02KB
Kategoria: WYDZIAŁ I CYWILNY [ 12 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf Wniosek o wydanie protokołu z rozprawy - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Sokół Adrian 2020-02-18 11:38:53 47.33KB
pdf Wniosek o wydanie protokołu z rozprawy - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
Sokół Adrian 2020-02-18 11:38:29 179.66KB
rtf Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nowy - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
Sokół Adrian 2020-02-18 11:37:24 56.71KB
pdf Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nowy - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Sokół Adrian 2020-02-18 11:36:54 307.43KB
rtf Wniosek o podział majątku - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1554
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:14:22 48.75KB
pdf Wniosek o podział majątku - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1263
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:13:49 172.8KB
rtf Wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16301
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:12:39 50.58KB
pdf Wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1353
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:12:18 175.93KB
rtf Wniosek o dział spadku - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1322
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:10:48 48.87KB
pdf Wniosek o dział spadku - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7881
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:09:57 173.23KB
rtf Pozew o zapłatę - wzór (plik w formacie RTF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1636
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:08:58 44.48KB
pdf Pozew o zapłatę - wzór (plik w formacie PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1349
Katowice IntraCOM 2010-11-04 11:08:34 127.04KB
Kategoria: Sekcja Wykonawcza [ 2 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
doc Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1971
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:42:18 43.5KB
pdf Oświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1456
Katowice IntraCOM 2014-09-30 12:41:49 714.3KB
Kategoria: ODDZIAŁ FINANSOWY [ 6 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
docx Oświadczenie ławnika - ryczałt na dojazd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:21:19 12.79KB
pdf Oświadczenie podatkowe - biegli (format *.pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:18:55 538.33KB
docx Oświadczenie podatkowe - biegli (format *.docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:18:31 12.67KB
pdf Oświadczenie podatkowe - świadkowie - ławnicy (format *.pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:15:57 41.42KB
docx Oświadczenie podatkowe - świadkowie - ławnicy (format *.docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:15:01 15.23KB
pdf Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-26 08:13:27 66.41KB

Redakcja strony: Wzory i formularze

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:58:02
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-04-05 13:57:59
Liczba odwiedzin: 18350