Sąd Rejonowy w Jaworznie

Rejestr Ksiąg Wieczystych

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Systemem NKW stopniowo obejmowane są kolejne wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Redakcja strony: Rejestr Ksiąg Wieczystych

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:07:12
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 10:07:14
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:07:12
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:07:12
Liczba odwiedzin: 1661