Sąd Rejonowy w Jaworznie

Lekarze sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz.849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.


Lista lekarzy sądowych zawierająca min. miejsce i czas przyjęć udostępniana jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach, Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Katowicach (ul. Andrzeja 16-18 p. 215) oraz sekretariatach wszystkich wydziałów sadowych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Aktualna lista lekarzy sądowych publikowana jest na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

http://www.katowice.so.gov.pl/316/

Redakcja strony: Lekarze sądowi

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:08:00
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 10:08:02
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:08:00
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:08:00
Liczba odwiedzin: 5726