Sąd Rejonowy w Jaworznie

Krajowy Rejestr Sądowy

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia, wyciągi i odpisy z K R S tylko na wniosek złożony bezpośrednio w oddziale.

Wnioski do oddziału Centralnej Informacji KRS należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia określonej informacji, zwraca się osobie składającej wniosek. 

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Rejestr przedsiębiorców

 • Odpis pełny 60 zł
 • Odpis aktualny 30 zł
 • Wyciąg dział I 10 zł
 • Wyciąg - każdy następny dział 5 zł
 • Zaświadczenie 15 zł
 • Podanie nr KRS 5 zł

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Odpis pełny 60 zł
 • Odpis aktualny 30 zł
 • Wyciąg dział I 10  zł
 • Wyciąg - każdy następny dział 5 zł
 • Zaświadczenie 15 zł
 • Podanie nr KRS 5 zł

Rejestr dłużników niewypłacalnych

 • Odpis pełny 60 zł
 • Odpis aktualny 30 zł
 • Zaświadczenie 15 zł

Redakcja strony: Krajowy Rejestr Sądowy

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:06:50
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 10:06:52
 • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:06:50
 • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 10:06:50
Liczba odwiedzin: 3981