Sąd Rejonowy w Jaworznie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR)

Program przewiduje w działaniu 4.2.4. utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorzy zadania mają obowiązek umieścić i każdego roku aktualizować w/w Bazę danych na swoich stronach internetowych.

Link do oficjalnej strony ministerstwa, na której znajduje się baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa :

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/sluzby/baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialanie-poszczegolnych-sluzb-na-poziomie-wojewodztwa/

(w związku z faktem, że baza aktualizowana jest comiesięcznie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jaworznie, umieszczone jest jedynie łącze prowadzące do dokumentu, a nie sam dokument)

 

Redakcja strony: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 11:28:53
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 11:33:28
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:33:26
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:33:26
Liczba odwiedzin: 3573