Sąd Rejonowy w Jaworznie

Komornicy

Komornicy SR Jaworzno

Władysław Maciej Iwaniak

W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Władysława M. Iwaniaka zachodzą podstawy do odmawiania wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, z wniosków złożonych przez wierzycieli ze wskazaniem Komornika jako wybranego w myśl art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O Komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 5

43-600 Jaworzno

tel. 32 615-62-01

e-mail:

www.komornikjaworzno3.pl

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - zastępca Przemysław Nowiński

ul. Inwalidów Wojennych 14

43-603 Jaworzno

tel. 32 752-52-88; 

e-mail:

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek - czwartek od 8:00 do 16:00

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek 

 • w godzinach od 10:00 do 16:00

Numer rachunku bankowego: 26102025280000020201065135

Krzysztof Dudziak

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Moniuszki 45

43-600 Jaworzno

tel./fax (32)745-22-25

e-mail:

www.komornik.jaworzno.pl

nr rachunku bankowego: PKO BP SA. 17 1020 2528 0000 0502 0360 7132

Waldemar Winnicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Fryderyka Chopina 2

43-600 Jaworzno

tel. 32 225-16-99

e-mail:

Kancelaria Komornika czynna jest: 

 • poniedziałek, środa, czwartek od 9:00 do 15:00
 • wtorek od 9:00 do 18:00
 • piątek od 9:00 do 14:00

Komornik przyjmuje strony: 

 • wtorek w godzinach 11:00 do 18:00.

Sebastian Makarucha

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 4

43-600 Jaworzno

tel. 32 752-86-00

fax. 32 733-77-93

e-mail:

Kancelaria czynna: 

 • pon-pt od 7:30 do 15:30 

Przyjęcia stron odbywać się będą

 • w każdy wtorek w godzinach 09:00 do 14:00.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - zastępca Wojciech Tomanek

Kancelaria Komornicza w Jaworznie

ul. Fryderyka Chopina 94 Biurowiec B lok. 42

43-600 Jaworzno

e-mail:  
www:  www.komorniksadowy.jaworzno.pl

tel. komórkowy 661-406-004

nr rachunku bankowego:
ING BŚ 61 1050 1214 1000 0092 2666 7237

Komornik przyjmuje strony:

 • wtorek 8.00-16.00
 • czwartek 14.00-18.00


Zbigniew Łukawski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniew Łukawski

Kancelaria Komornicza w Jaworznie

ul. Olszewskiego 40/102

43-600 Jaworzno

e-mail:

tel. stacjonarny 32 718-67-19

nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. nr: 52 1050 1243 1000 0090 3173 1103

Komornik przyjmuje strony:

 • wtorek 10.00-15.00

Kancelaria czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30Bartosz Kawaler

Kancelaria Komornika Sądowego

ul. Zgłoby 10/7

43-600 Jaworzno

 

 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika

Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Redakcja strony: Komornicy

 • Podmiot udostępniający informację:Trzetrzelewska Magdalena
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2019-10-04 07:09:35
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-10-04 07:09:37
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-10-04 07:09:35
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2019-10-04 07:09:35
Liczba odwiedzin: 35119