Sąd Rejonowy w Jaworznie

Komornicy

Komornicy SR Jaworzno

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie - zastępca Grzegorz Skorek

W przypadku Komornika Sądowego zachodzą podstawy do odmawiania wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, z wniosków złożonych przez wierzycieli ze wskazaniem Komornika jako wybranego w myśl art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O Komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 5

43-600 Jaworzno

tel. 32 615-62-01

e-mail:

www.komornikjaworzno3.pl

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Marta Płocińska

Kancelaria Komornicza nr VI w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 14

43-603 Jaworzno

tel. 32 752-52-88; 

e-mail:

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek - czwartek od 7:30 do 15:30 (piatek - kancelaria nieczynna dla stron)

Komornik przyjmuje strony osobiście w każdy poniedziałek 

 • w godzinach od 10:00 do 15:30

Numer rachunku bankowego: 26102025280000020201065135

 

Krzysztof Dudziak

W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Krzysztofa Dudziaka zachodzą podstawy do odmawiania wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, z wniosków złożonych przez wierzycieli ze wskazaniem Komornika jako wybranego w myśl art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O Komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Moniuszki 45

43-600 Jaworzno

tel./fax (32)745-22-25

e-mail:

www.komornik.jaworzno.pl

nr rachunku bankowego: PKO BP SA. 17 1020 2528 0000 0502 0360 7132

 

Waldemar Winnicki

W przypadku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemara Winnickiego zachodzą podstawy do odmawiania wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, z wniosków złożonych przez wierzycieli ze wskazaniem Komornika jako wybranego w myśl art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O Komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Fryderyka Chopina 2

43-600 Jaworzno

tel. 32 225-16-99

e-mail:

Kancelaria Komornika czynna jest: 

 • poniedziałek, środa, czwartek od 9:00 do 15:00
 • wtorek od 9:00 do 18:00
 • piątek od 9:00 do 14:00

Komornik przyjmuje strony: 

 • wtorek w godzinach 11:00 do 18:00.

 

Sebastian Makarucha

W przypadku Komornika Sądowego zachodzą podstawy do odmawiania wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, z wniosków złożonych przez wierzycieli ze wskazaniem Komornika jako wybranego w myśl art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O Komornikach sądowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 121).

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 4

43-600 Jaworzno

tel. 32 752-86-00

fax. 32 733-77-93

e-mail:

Kancelaria czynna: 

 • pon-pt od 7:30 do 15:30 

Przyjęcia stron odbywać się będą

 • w każdy wtorek w godzinach 09:00 do 14:00.

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Mateusz Świeboda

Kancelaria Komornicza nr I w Jaworznie

ul. Fryderyka Chopina 94 Biurowiec B lok. 24

43-600 Jaworzno

e-mail:

www: www.jaworzno-komornik.pl

adres ePUAP: /KS_MateuszSwieboda/ezbiegi

tel. komórkowy: 668-155-928 

nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. nr: 61-1050-1214-1000-0092-2666-7237

Kancelaria czynna:

 • od poniedziałku do czwartku 8:00-15:00
 • piątek 8:00-14:30

Przyjęcia stron odbywać się będą:

 • poniedziałek 10:00 - 15:00


Zbigniew Łukawski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniew Łukawski

Kancelaria Komornicza w Jaworznie

ul. Katowicka 19c

43-603 Jaworzno

e-mail:

tel. stacjonarny 32 718-67-19

nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. nr: 52 1050 1243 1000 0090 3173 1103

Komornik przyjmuje strony:

 • wtorek 10.00-15.00

Kancelaria czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30Bartosz Kawaler

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Bartosz Kawaler

Kancelaria Komornicza nr VIII w Jaworznie

ul. Zagłoby 10/7

43-600 Jaworzno

NIP: 551-245-27-94

tel. 690 069 051

e-mail: 

adres ePUAP (zbiegi): /KS_Bartosz_Kawaler/ezbiegi

Komornik przyjmuje strony w kancelarii w następujących dniach:
Wtorek: 10.00 – 17.00
Czwartek: 10.00 – 15.00

a w pozostałe dni tygodnia po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Kancelaria czynna:
Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 14.00

Numer rachunku bankowego:
Bank BNP Paribas SA
86 1600 1462 1888 4149 3000 0001 

 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika

Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Redakcja strony: Komornicy

 • Podmiot udostępniający informację:Trzetrzelewska Magdalena
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2020-12-16 14:34:46
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-12-16 14:34:50
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-12-16 14:34:46
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-12-16 14:34:46
Liczba odwiedzin: 45441