Sąd Rejonowy w Jaworznie

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z uruchomieniem od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz, 1255, z późn zm.) kategorie osób mogą uzyskać dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, informujemy o udostępnieniu strony internetowej https://.darmowapomocprawna.ms.gov.plhttps://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/, na której znajduje się interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Informacje dodatkowe takie jak:

  • Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna
  • Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazania uprawnienia

 można uzyskać bezpośrednio na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19258.htmlLink zewnętrzny: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19258.html

Poniżej uprzejmie udostępniamy zaktualizowaną informację dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875).

Treści komunikatów:

1. komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 2. zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

3. komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

Redakcja strony: Nieodpłatna pomoc prawna

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2017-05-26 09:49:51
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-08-03 08:45:41
  • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-08-03 08:45:38
  • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-08-03 08:45:38
Liczba odwiedzin: 3929