Sąd Rejonowy w Jaworznie

Aktualności

Dodano: 2020-03-11

WAŻNE KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

  • W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnatur.ę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

  • W związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020 (Dz.U poz 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny czy kwarantanny. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, w celu zminimalizowania ryzyka zarażeń, zwracamy się uprzejmą prośbą o przesyłanie korespondencji w sprawach procesowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w sprawach administracyjnych pocztą tradycyjną lub poprzez platformę e-PUAP.

 

Rejestr zmian aktualności WAŻNE KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19