Sąd Rejonowy w Jaworznie

Aktualności

Dodano: 2018-12-14

Konkurs Adm. 110-4/18 Informacja uzupełniająca do konkurs na stanowisko stażysty – pracownik sekretariatu wydziału

Uprzejmie informujemy, że termin do składania ofert zostaje przedłużony do dnia 21 grudnia 2018 r. Kompletne oferty w zaklejonej i opisanej kopercie należy składać w terminie do 21 grudnia 2018 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Jaworznie w pok. 101 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby sądu na adres: Sąd Rejonowy w Jaworznie, Oddział Administracyjny ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno.

Rejestr zmian aktualności Konkurs Adm. 110-4/18 Informacja uzupełniająca do konkurs na stanowisko stażysty – pracownik sekretariatu wydziału