Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 10 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-02-19

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 599/16

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż w dniu 22 czerwca 2016r wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Emilu Olszowym (pesel 36052012731) synu Sebastiana i Emilii, zmarłym w dniu 11 lipca 2013r. w Jaworznie, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie.Ponadto tut. Sąd poucza, że każdy kto uprawdopodobni,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 599/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-02-16

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 722/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie sygn. akt I.Ns.722/17 złożono wykaz inwentarza po spadkodawczyni Bronisławie Ziętek, z domu Palion, PESEL 39100905643, córce Józefa i Weroniki, ostatnio stale zamieszkałej w Jaworznie przy ulicy Dąbrowskiej 62, zmarłej w Katowicach w dniu 16/lutego/2017 r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 722/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-02-16

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 29/18

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż w dniu 7 lutego 2018r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Bogdanie Czesławie Zuber (pesel 54072013530) synu Stanisława i Genowefy, zmarłym w dniu 29 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 48.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 29/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Tomaszu Jamróz zmarłym dnia 2 lipca 2014r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pniaka 10/4 został sporządzony w dniu 4 lipca 2017r przez Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Jaworznie Władysława Iwaniaka wykaz inwentarza. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-24

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 650/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie w postanowieniu z dnia 28 grudnia 2017r wydanym w sprawie I Ns 650/17 polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Władysławowi M. Iwaniakowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po Waldemarze Sobczaku zmarłym w dniu 28 marca 2009 roku w Jaworznie, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Klonowej 7/38.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 650/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-24

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 591/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie postanowieniem z dnia 31/października/2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I.Ns.591/17, polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie sporządzenie spisu inwentarza spadku po Józefie Romanie Bergieł. ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie przy ulicy Lipinka 15-A, zmarłym w Jaworznie w dniu 25/sierpnia/2016 r.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 591/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-12-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 571/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 571/17 toczy się postępowanie z wniosku Jana Zięby, Jerzego Gnypa, Janiny Zięby, Janiny Gnyp o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli prawo własności przez zasiedzenie części

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 571/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 16987