Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 10 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-16

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie pod sygnaturą akt I Ns 612/16 toczy się z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w siedzibie w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Mieczysławie Mnich syna Waldemara i Barbary urodzonego 11 grudnia 1967r. w Jaworznie, zmarłego dnia 1 września 2013r.

więcej: OGŁOSZENIE INs 612/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-13

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 823/17

Dnia 5 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Góra-Stasikowska Po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.231,88 zł

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 823/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-13

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 750/17

na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udzialem Anny Blaś o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.707,- zł (siedem tysięcy siedemset siedem złotych) z tytułu

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 750/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-13

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 771/17

Sygn. akt I.Ns 771/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Góra-Stasikowska Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udzialem Józefa Radomskiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 771/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-13

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 743/17

Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udzialem Jana Szczepańskiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Gminie Miasta Jaworzna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22.825,- z1 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 743/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-03-06

więcej: Zarządzenie I Ns 821/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny postanawia: „ wezwać Franciszka Musiał i jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jaworznie www.jaworzno.sr.gov.pl w ramach Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Gazecie Wyborczej, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa”.

więcej: Zarządzenie I Ns 821/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-01-29

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Tomaszu Jamróz zmarłym dnia 2 lipca 2014r, ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pniaka 10/4 został sporządzony w dniu 4 lipca 2017r przez Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Jaworznie Władysława Iwaniaka wykaz inwentarza. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać,

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 392/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 19191