Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 8 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 553/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie w postanowieniu z dnia 29 września 2017r wydanym w sprawie I Ns 553/17 polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Mariuszowi Markowskiemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Macieju Palianie (Palian) zmarłym w dniu 25 maja 2013

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 553/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-17

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 529/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie o sygn. akt I Ns 529/17 złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Teresie Manik, PESEL 40092901922, zamieszkałej przed śmiercią ostatnio pod adresem ul. Wrzosowa 8/5 w Jaworznie, zmarłej w dniu 4 stycznia 2017 roku. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 529/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-10

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 253/17

„W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 253/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Szwanke, zmarłym w dniu 24 sierpnia 2005 roku w Jaworznio, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Morcinka 7/64 i wzywa wszystkich zainteresowanych

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 253/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-05

więcej: ZARZĄDZENIE I Ns 431/17

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kokosza-Wąsik w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2017 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Bronisławy Modlisz przy uczestnictwie Bogumiły Karasińskiej, Romana Sobieckiego, Marii Polityka, Władysława Nowaka, Marioli Żak i Ariela Smarzyńskiego o dział spadku po Tadeuszu Karasińskim.

więcej: ZARZĄDZENIE I Ns 431/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 298/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie I Ns 298/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem Kazimierza Brzdęk o stwierdzenie nabycia spadku Janinie Szpak z domu Brzdęk urodzonej

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 298/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-20

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 403/17

Dnia 19 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Kowalska po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Jaworznie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem Alfreda Grabowskiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia:

więcej: POSTANOWIENIE I Ns 403/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 12328