Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ogłoszenia w toku postępowania

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 7 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-12-12

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 571/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 571/17 toczy się postępowanie z wniosku Jana Zięby, Jerzego Gnypa, Janiny Zięby, Janiny Gnyp o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli prawo własności przez zasiedzenie części

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 571/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-09

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 482/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie I Ns 482/17 toczy się postępowanie z wniosku „Asekuracji” spółki z o.o. w Sopocie z udziałem Andrzeja Sokołowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Sokołowskiej z domu Bożenta urodzonej 23.05.1957r. w Jaworznie, zmarłej 1.09.2013r. w Jaworznie, ostatnio zamieszkałej w Jaworznie.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 482/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-20

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17

Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział I Cywilny niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Józefie MGLEJ /urodzonym 27.02.1949r. nr PESEL 49022716052/ zmarłym dnia 4 stycznia 2016r., ostatnio zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Pastwiskowej 14 został sporządzony przez notariusza wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 365/17.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 365/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-10

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 253/17

„W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 253/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzno o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Szwanke, zmarłym w dniu 24 sierpnia 2005 roku w Jaworznio, ostatnio stale zamieszkałym w Jaworznie przy ul. Morcinka 7/64 i wzywa wszystkich zainteresowanych

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 253/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-10-04

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 298/17

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawie I Ns 298/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Jaworzna z udziałem Kazimierza Brzdęk o stwierdzenie nabycia spadku Janinie Szpak z domu Brzdęk urodzonej

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 298/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Robercie Tadeuszu Stochmal (ur. 18.02.1936r. - nr PESEL - brak danych), zmarłym dnia 7 listopada 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Armii Krajowej 4/54, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1416/15.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1416/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-06-13

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Sąd Rejonowy w Jaworznie niniejszym ogłasza, iż po spadkodawcy Zbigniewie Janie Jezierskim (PESEL 58050218896), zmarłym dnia 17 września 2014r., zamieszkałym ostatnio w Jaworznie przy ul. Gwarków 9/25, został sporządzony wykaz inwentarza i złożony do akt sprawy o sygn. I Ns 1021/14.

więcej: OGŁOSZENIE I Ns 1021/14

Redakcja strony: Ogłoszenia w toku postępowania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-28 08:46:06
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-28 08:46:05
Liczba odwiedzin: 14254